fbpx

Vi ser etter en mentor for to studenter som skal skrive Master med Mening i samarbeid med IUG og Eco Moyo Education Center i Kenya.

Studentene fra NTNU skal skrive masteroppgave innen fornybar energi og microgrid.

Eco Moyo er en privat grunnskole i Kilifi, på Kenyas østkyst. Dette er et av de fattigste fylkene i landet, og de fleste barna i området lever uten elektrisitet og rennende vann. På skolen får barna skoleklær og skolemat samt det de trenger for undervisningen, som bøker, ryggsekker og skrivemateriell.
Skolen er ikke koblet til strømnettet, og per idag får den kun strøm fra tre solcellepaneler. Dette er ikke optimalt med tanke på leveringssikkerhet, kapasitet, og vedlikehold.

Problemstillingen for oppgaven omhandler hvordan man kan dimensjonere et driftssikkert mikrogrid med solenergi for skolen Eco Moyo i Kenya. For å sikre stabilitet i energiforsyningen vil batteri fungere som energilager.

Feltarbeidet vil derfor gå ut på å installere mikrogrid bestående av solcelle,  batteri og inverter på tomten. 

Mentoren vi ser etter må kunne hjelpe studentene praktisk med å håndtere både innkjøp og installasjon av en microgrid, samt å kvalitetssikre arbeidet. Mentorrollen er komplementær til studentenes veileder fra NTNU, og vil støtte med faglig veiledning før, under og etter feltarbeidet i Kenya.

 • Praktisk informasjon

  • Frivillig oppdrag
  • Hvor: Veiledning av studentene fra hjemmekontor samt feltopphold i Kenya
  • Varighet: ca. 3 måneder
  • Oppstart: Januar/Februar 2022
  • Stillingsprosent: ca. 20%
  • Feltarbeid: Mars 2022, 1-2 uker
  • Fullvaksinert for Covid er et krav
Arbeidsoppgaver

Generelt

 • Følge opp og veilede studentene
 • Bistå med å utforme feltundersøkelser
 • Kvalitetssikre praktiske oppgaver som utføres i felt
 • Bistå med teoretisk og praktisk veiledning, faglig innsikt og rådgivning
 • Være en støttespiller og diskusjonspartner
 • Fungere som en rollemodell og opprettholde IUG’s og partnerorganisasjonens etiske retningslinjer

Praktiske arbeidsoppgaver

 • Være med på å utarbeide kravspesifikasjon for microgrid
 • Sette opp budsjett
 • I samarbeid med Eco Moyo vurdere lokale leverandører for innkjøp av microgrid (solcelle, batteri og inverter)
 • Kommunikasjon med leverandør
 • Installere microgrid på tomten til Eco Moyo i Kenya (eventuelt bistå med å organisere installering)
 • Eventuelt gjøre målinger og validere simuleringer og modelleringer av systemet 
Kvalifikasjoner
 • Relevant utdanning og kompetanse innen feltet
 • Praktisk erfaring med å kjøpe inn denne typen system
 • Praktisk erfaring med å installere microgrid er ønsket
 • Internasjonal erfaring og erfaring fra feltarbeid er en fordel, men ikke et krav
Personlige egenskaper
 • Gode samarbeidsevner
 • Positiv, fleksibel og tilpasningsdyktig
 • Kreativ og evner å tenke utenfor boksen
 • Respektfull og ymyk i møte med andre kulturer
 • Forståelse av forskjellene som finnes i ingeniørkulturer i andre land
 • Deler samme verdier som IUG og partnerorganisasjonen og kan overholde IUGs etiske retningslinjer
Vi tilbyr
 • Internasjonal erfaring
 • Mulighet til å knytte kjennskap til to ambisiøse studenter som nærmer seg slutten av graden og snart skal ut i arbeidslivet
 • Verdifull erfaring og mulighet til å knytte nye nettverk
 • IUGs oppdrag er basert på lokale behov og lokalt eierskap, og ditt bidrag vil ikke kun bistå masterstudentene, men ha en positiv og direkte innvirkning for mennesker og miljø i Kenya
 • IUG dekker reiseutgifter og opphold

 

Vi ser frem til å motta din søknad!

  Informasjon:  Sted
  : Veiledning av studentene fra hjemmekontor samt feltopphold i Kenya

  Oppstart: Jan-Feb 2022

  Feltarbeid:  Mars 2022, 1-2 uker

  Varighet: Ca 3 måneder

  Stillingsprosent: 20%

  Søknadsfrist: 15. desember 2021

   

  Kontakt

  Egil Reksten

  Elise Skattum

  Prosjektleder

  E-mail: elise@iug.no
  Mobil: 992 20 427

  IUG


  Ingeniører Uten Grenser er organisasjonen for ingeniører som bryr seg om verden. Vi arbeider for å dele og gjøre teknologi og ingeniørkompetanse tilgjengelig i sårbare områder.

  Kontakt oss

  STØTT VÅRT ARBEID


  Bli fast giver

  Bli medlem

  Gi en gave

  Bli samarbeidspartner

  VIPPS til 101593

  Gavekonto: 1506.33.94499

  HER FINNER DU OSS


  Adresse:
  Ingeniører Uten Grenser Norge
  Dronningens gate 22
  0154 Oslo
  Norway

  Org#: NOR 996 548 651