fbpx

Er du en masterstudent som ser etter en meningsfull masteroppgave?

Ingeniører Uten Grenser ser etter ingeniørstudenter til et Master med Mening-program med feltarbeid høsten 2022 eller våren 2023.

Dette programmet passer for deg som skal levere masteroppgaven din høsten 2022 eller våren 2023.

Vår samarbeidspartner Trax Ghana er en ghanesisk veldedighetsorganisasjon (NGO) som ble opprettet i 1989. De jobber med små jordbrukssamfunn i Nord-Ghana. Organisasjonen opererer under tre tematiske områder: Utdanning og kapasitetsbygging, bærekraftig landbruk og matsikkerhet og likestilling. Søsterorganisasjonen Trax Norge fungerer som tilrettelegger for prosjektene identifisert av lokalsamfunnene.

Trax eier en tomt i Nord-Ghana hvor det har blitt bygget en geitegård basert på et innovativt stipendprogram. I 2022 er planen å bygge to drivhus, som skal bidra til at ungdom i området får yrkesopplæring og inntekt.

I 2020 arbeidet frivillige IUG-ingeniører fra forskjellige fagbakgrunner med å utarbeide et teknisk prosjektforslag for bygging av drivhusene på Trax-gården, og i 2021 ble det bekreftet at drivhusene kan bygges takket være finansiering fra NITO.

Erfarne ingeniører vil i 2022 og 2023 reise sammen med studentene og fungere som mentor under feltarbeidet.

Praktisk informasjon

Sted: Studentene oppfordres til å delta i forprosjekt fra Norge (detaljprosjektering). Feltarbeid (minst 2 uker i Nord-Ghana) er planlagt gjennomført høst 2022 eller vår 2023. Med forbehold om at reise er mulig mtp COVID-19 reiserestriksjoner.

Oppgaven: Vi ser etter ingeniørstudenter som ønsker å skrive en teknisk masteroppgave relatert til byggingen av drivhusene. Forslag:

 • Vann / sanitær: System for innsamling av regnvann samt vannrensing kan også være et relevant tema. Nord-Ghana er et svært tørt område, så det er viktig å optimalisere bruken av de begrensede ressursene som er tilgjengelige.
 • Ren energi: Vi ser etter ingeniør/elektro-studenter som kan bidra til å koble drivhusene til eksisterende solcellepaneler, og være med på utviklingen av en «ladestasjon» der lokalsamfunnet kan lade sine batterier ved Trax’ solcellepaneler.
 • Matproduksjon og landbruk: Effektiv utnyttelse og dyrking i drivhusene og tomten generelt vil også være nyttig for prosjektet.
 • Andre studieretninger: Vi oppfordrer studenter fra alle tekniske fagretninger til å ta kontakt, så finner vi sikkert en løsning!

Studentene står fritt til å velge perspektiv for oppgavene. IUG Administrasjonen og IUGs lokalavdelinger (studentavdelingene) kan bistå med å spesifisere oppgaven ytterligere basert på studentens behov.
Det er opp til studentene å formulere en oppgave som oppfyller lærestedets krav til faglig innhold i masteroppgaver.

Interessert?

Dersom du ønsker å skrive masteroppgave med feltreise til Trax-gården i Nord-Ghana, vennligst følg disse stegene:

 1. Gjør deg kjent med Retningslinjer for Master med Mening, HER!
 2. Send en epost til ansvarlig Prosjektkoordinator Elise Skattum på elise@iug.no for å avtale et kort, uformelt og uforpliktende digitalt møte for å diskutere veien videre.
 3. Når vi har blitt enige om tema for oppgaven, du har fått veileder ved ditt studiested, og du har skrevet et kort prosjektforslag, vil du motta et enkelt søknadsskjema.
 4. Fristen for innlevering av søknaden er 15. april 2022.

Derfor bør du søke:

 • Du vil få muligheten til å skrive en masteroppgave som vil ha stor verdi for andre mennesker, hvor bærekraft og rettferdighet står i fokus.
 • Du vil få verdifull internasjonal erfaring som fremtidige arbeidsgivere setter pris på.
 • Følgende utgifter dekkes av programmet:
  • Reise tur/retur Norge-Ghana
  • Vaksiner og visum
  • Reiseforsikring
  • Kost og losji i Ghana
  • Lokal transport i Ghana
 • Du vil få god oppfølging når det kommer til reiseforberedelser, IUGs standard sikkerhetsrutiner og innføring i kulturforskjeller. Du vil reise sammen med andre studenter og få en erfaren ingeniør som mentor.
 • Du vil få minner for livet!

NB: Kun studenter ved studiesteder med en eksisterende IUG Lokalavdeling kan søke om å skrive Master med Mening, herunder: NTNU, NMBU, OsloMet og UiA/Sørlandet.

Vi gleder oss til å høre fra deg!

 Om Master med Mening Programmet 2022:


Som en av IUG Norges Hovedpartnere gjennom flere år har NITO bidratt stort til IUG Norges arbeid for en rettferdig og bærekraftig verden.

NITO har tidligere støttet IUG med øremerkede midler til Master med Mening Prosjekter. Fra 2020 fornyet IUG Norge samarbeidsavtalen med NITO, og skal fremover ha årlige Master med Mening-prosjekter og samarbeide om gjennomføring gjennom «IUG Norge – NITO Master med Mening Programmet».

For 2022 tar programmet for seg et teknisk masterprogram for kvinners rettigheter gjennom konstruksjon av drivhus i Ghana i samarbeid med organisasjonen Trax Ghana.