NB: Vi forlenger søknadsfristen for programmet til 1. oktober 2020.

Er du en masterstudent som ser etter en meningsfull masteroppgave?

Ingeniører Uten Grenser ser etter opptil 3 ingeniørstudenter til et Master med Mening-program med feltarbeid januar 2021.

Vår samarbeidspartner Trax Ghana er en ghanesisk veldedighetsorganisasjon (NGO) som ble opprettet i 1989. De jobber med små jordbrukssamfunn i Nord-Ghana. Organisasjonen opererer under tre tematiske områder: Utdanning og kapasitetsbygging, bærekraftig landbruk og matsikkerhet og likestilling. Søsterorganisasjonen Trax Norge fungerer som tilrettelegger for prosjektene identifisert av lokalsamfunnene.

Trax eier en tomt i Nord-Ghana hvor det har blitt bygget en geitegård basert på et innovativt stipendprogram. I 2020 er planen å bygge to drivhus, som skal bidra til at ungdom i området får yrkesopplæring og inntekt.

Ingeniører Uten Grenser har satt sammen et team bestående av tre ingeniører med forskjellig fagbakgrunn, som skal utarbeide et teknisk prosjektforslag for bygging av drivhusene på Trax-gården. Oppdraget gjennomføres fra Norge, og prosjektforslaget skal videre brukes av Trax i en søknad om prosjektfinansiering.

Tre ingeniører vil reise sammen med studentene og fungere som mentor under feltarbeidet.

Praktisk informasjon

Sted: Studentene har mulighet til å delta i forprosjektet fra Norge. Feltarbeid (ca. 2 uker i Nord-Ghana) var planlagt i januar 2021.

Grunnet COVID-19 pandemien kan vi ikke garantere at det blir mulig å gjennomføre feltarbeid i januar 2021. Vi anbefaler derfor alle søkere om å ha en ren prosjekteringsoppgave som plan B i tilfelle feltopphold ikke blir gjennomførbart.

Dersom det viser seg at man ikke kan reise til Ghana på nyåret 2021, vil studentene altså fortsatt kunne skrive om prosjektet som MmM, men som en prosjekteringsoppgave fra Norge.

Oppgaven: Vi ser etter ingeniørstudenter innen følgende fagområder:

  • Bygg / konstruksjon: Vi ser etter byggingeniør-studenter som kan bidra i planleggingen (herunder prosjektering og tekniske tegninger) og ferdigstillingen (herunder kvalitetssjekk av materialer og konstruksjon) av to drivhus i Nord-Ghana.
  • Vann / sanitær: Vi ser etter ingeniørstudenter innen vann og avløp/vann og sanitær som kan bidra med å beregne vannbalansen på tomten så langt det lar seg gjøre, basert på foreliggende dokumentasjon, vurdere vannbehov for de to drivhusene som skal bygges på gården, og vurdere foreslåtte løsninger innen vannrensing. Ved interesse kan bruk av kitosan i vannrensing være et aktuelt tema.
  • Ren energi: Vi ser etter ingeniør/elektro-studenter som kan bidra til å beregne energibehovet for de 2 drivhusene, koble drivhusene til eksisterende solcellepaneler, og være med på utviklingen av en “ladestasjon” der lokalsamfunnet kan lade sine batterier ved Trax’ solcellepaneler.

Så lenge tema er knyttet opp mot de 3 forskjellige aspektene (bygg/konstruksjon, vann og ren energi) ved drivhusene, står studentene fritt til å velge perspektiv for oppgavene.

IUG Administrasjonen og IUGs lokalavdelinger (studentavdelingene) kan bistå med å spesifisere oppgaven ytterligere basert på studentens behov, men;
Det er opp til studentene å formulere en oppgave som oppfyller lærestedets krav til faglig innhold i masteroppgaver.

Interessert?

Dersom du ønsker mer informasjon om Master med Mening, kan du lese våre Retningslinjer herFor mer informasjon om dette Master med Mening-programmet, ta kontakt med IUGs Lokalavdeling ved ditt universitet.

Dersom du er interessert i å søke og har flere spørsmål om programmet og/eller søknadsprosessen, ikke nøl med å ta kontakt med prosjektkoordinator Helene Svendsen på e-post helene@iug.no eller tlf. 900 32 904.

Hvordan søke:

  • Ta kontakt med din Lokalavdeling
  • Vennligst bruk dette skjemaet
  • Send ferdig utfylt skjema til helene@iug.no
  • SØKNADSFRISTEN ER 1. OKTOBER 2020

 

NB: Kun studenter ved studiesteder med en eksisterende IUG Lokalavdeling kan søke om å skrive Master med Mening, herunder: NTNU, NMBU, OsloMet og UiA/Sørlandet.

 Om Master med Mening Programmet 2020:


Som en av IUG Norges Hovedpartnere gjennom flere år har NITO bidratt stort til IUG Norges arbeid for en rettferdig og bærekraftig verden.

NITO har tidligere støttet IUG med øremerkede midler til Master med Mening Prosjekter. I 2020 har IUG Norge fornyet samarbeidsavtalen med NITO, og skal fremover ha årlige Master med Mening-prosjekter og samarbeide om gjennomføring gjennom “IUG Norge – NITO Master med Mening Programmet”.

For 2020 tar programmet for seg et teknisk masterprogram for kvinners rettigheter gjennom konstruksjon av drivhus i Ghana i samarbeid med organisasjonen Trax Ghana.