IUG NTNU

Arbeidsgrupper

Arbeidsgrupper

Som medlem i en av disse gruppene kan du bidra til å jobbe for IUGs formål og hjelpe de som trenger det mest.

Som aktivt medlem i en av våre arbeidsgrupper har du mulighet til å påvirke hvordan vi jobber og utfører våre oppgaver, samt bidra til arbeid som hjelper de som trenger det mest. IUG NTNU organiserer aktivitetene sine gjennom tre arbeidsgrupper.

Arrangementsgruppen

 • Har du lyst til å være med å planlegge workshops, foredrag og Mapathons?

 • Har du lyst til å arrangere arrangementer for
  studenter på NTNU som ønsker å delta?

 • Brenner du for å formidle informasjon om IUGs
  bidrag til utviklingsarbeid?

Arrangementgruppa har ansvaret for å planlegge blant annet workshops, foredrag og Missing Maps. Dette er givende og spennende arbeid – og ikke minst moro når man har et vellykket arrangement bak seg og kan feire et vel overstått event! Arrangementene baserer seg på ingeniørmessig bistand og IUGs arbeid. Vi jobber som en enhet og fordeler  arbeidsoppgavene etter ønske og evne. Vi søker engasjerte studenter som liker å jobbe med organisering og gjennomføring av arrangementer. Rent konkret vil dette innebære å ringe bedrifter, lage workshops, lede Missing Maps mm.

Hovedfokus i gruppa

 • Arrangere Missing Maps minst to ganger i semestere
 • Arrangere foredrag og workshops fortløpende
 • Forme og utvikle nye arrangementer
 • Være kreativ og nytenkende.

Kompetansegruppen

 • Har du lyst til å lære mer om ingeniørmessig bistand?

 • Har du lyst til å være IUG NTNU sitt bindeledd til vårt nettverk som består av eksterne organisasjoner og bedrifter?

 • Har du lyst til å arbeide med prosjekter som kan gjøre hverdagen til folk bedre? 

Kompetansegruppen arbeider med alt det faglige rundt ingeniørmessig bistand i IUG NTNU. Dette er ofte knyttet opp mot problemstillinger gruppen selv ønsker å fokusere på, eller har fått i oppgave fra eksterne organisasjoner eller IUG Norge. Gruppen arbeider også med Master og med Mening for studenter ved NTNU som ønsker å skrive en bistandsrelatert masteroppgave. I kompetansegruppen har du mulighet til å ha varierte arbeidsoppgaver og lære utrolig mye spennende!

Hovedfokus i gruppa:

 • Avsluttende oppgave innen Ingeniørmessig bistand
 • Master med Mening (MmM)
 • Bachelor med Mening (BmM)
 • Prosjekter relatert til bistand
 • Interne og eksterne kurs
 • Nettverk

Profileringsgruppen

 • Har du lyst til å lære mer om ingeniørmessig bistand?

 • Har du lyst til å promotere IUG, hva vi gjør og hva vi står for til studenter i Trondheim?

 • Har du lyst til å lære mer om hvordan man kan engasjere og profilere en organisasjon gjennom stands, grafikk og sosiale medier?

 • Har du lyst til å arbeide med prosjekter som kan gjøre hverdagen til folk bedre?

Profileringsgruppa har, som det ligger i navnet, ansvaret for å profilere IUG NTNU. Vi jobber tett med de andre gruppene for å få ut informasjon og skape engasjement rundt kommende arrangementer, nyheter og Master med Mening. Dette skjer gjennom flere kanaler, som stand, blesting i forelesning og på sosiale medier og sist, men ikke minst i form av grafisk materiell. Vi står også for drift og videreutvikling av nettsiden til IUG. Vi får med dette innblikk i alt hva IUG driver med, og vi får muligheten til å vise det til menneskene rundt oss!

Hovedfokus i gruppa:

 • Organisering promotering i forkant av arrangement
 • Grafisk materiell, standorganisering og blesting
 • Promotering av IUG utad
 • Master/bachelor med mening
 • Sosiale medier
 • Spons og konkurranser
 • Film/Foto

IUG


Teknologiske endringer er et teamarbeid, og vi trenger deg ombord! Bli medlem i IUG og du hjelper til med å levere bærekraftige tekniske løsninger rundt om i verden.

Som medlem får du tilgang på utlysninger av våre oppdrag, og mulighet til å bidra i organisasjonen. Bedrifter kan bli samarbeidspartnere, eller uforpliktende støtte oss gjennom et bedriftsmedlemskap eller med en gave.

Kontakt oss

HER FINNER DU OSS


Ingeniører Uten Grenser Norge
Telefon: + 47 958 91 632
Besøksadresse: Støperigata 1, 0250 Oslo, Norway
Postadress: Støperigata 1, Postboks 1636 Vika, 0119 Oslo, Norway
Org#: NOR 996 548 651