Om IUG NTNU


Vi i IUG NTNU jobber for å sette bistandsarbeid på dagsordenen på NTNU i Trondheim. Vi knytter bånd mellom organisasjoner, professorer og studenter og andre teknologer med en sterk sans for bistandsarbeid. Gjennom kurs, workshops, case, sommerprosjekt, microgrid og andre bistandsrelaterte aktiviteter ønsker vi å engasjere studenter til å bruke mer av studietiden til bistandsarbeid

 

Opptak for 2021/2022

Opptaket for året 2021/2022 er avsluttet og vi mottar ikke nye søknader nå. Eventuelle ekstraopptak vil bli publisert her og over sosiale medier. Ny ordinær opptaksperiode vil foregå høsten 2022.

Kontakt


Generelle henvendelser
ntnu@iug.no 

Kompetanse, Master med Mening
org-ntnu@iug.no 

Arrangement og profilering
ntnu_event@iug.no 

Arrangementsgruppen

 

Arrangementgruppen har hovedansvar for alle faglige interne og eksterne arrangementer. Som medlem av Arrangement vil du tilegne deg god erfaring med å planlegge arrangementer. Du vil i denne delen av prosessen skaffe deg tette bånd med bedrifter og ansatte ved NTNU, som kan bidra i planleggingen og under selve arrangementene. Videre er en av de store, og kanskje morsomste oppgavene, å gjennomføre selve arrangementene! Det er denne delen av prosessen hvor man får se resultatet av arbeidet man har lagt ned, og det er lite som er så gøy som nettopp dette!

Forventet arbeidsmengde i uken: 4-5 timer


Arrangementgruppen har fire undergrupper:  Borderless/Ukatech, UN, Missing Maps og Kurs


 

Borderless/UKAtech arbeider på høsten i samarbeid med Ukatech om et kommende bistandsarrangement som enda ikke er offentliggjort. På vårsemesteret skal samme gruppe arrangere IUGs egen bistandsfestival! Her skal det arrangeres flere ulike arrangementer, innenfor et spesifikt tema som skal strekke seg over to hele dager! Det kan være alt fra workshops og foredrag til caser og sofasamtaler. Arbeidsoppgavene går dermed ut på å planlegge og gjennomføre arrangementer.  

UN skal på vårsemesteret sammen med FN-studentene arrangere én hel dag under UN theme Week 2022, hvor de skal løfte et av bærekraftsmålene med fokus på ingeniørkunnskap. Dette kan være et foredrag, en workshop, en casekonkurranse, eller kanskje alle tre! Kun fantasien setter grenser! På høstsemesteret skal denne gruppen arrangere et annet arrangement, som også har fokus på teknologi og bistand. Her vil arbeidsoppgavene gå ut på å planlegge og gjennomføre arrangementer. 

Missing maps arrangerer flere mapathons gjennom det kommende året. Her inviteres studenter og andre interesserte til å kartlegge områder med dårlig kartdata. Dette for å sikre at dersom noe skulle skje, som for eksempel et jordskjelv, så vil redningsmannskap ha god nok kartdata til å vite hvor det befinner seg mennesker og hvordan best håndtere situasjonen deretter. Arbeidsoppgaver her er å finne områder som trengs å kartlegges for å så invitere inn, og avholde mapathons. 

Kurs har som oppgave å arrangere flere interne kurs for medlemmene av IUG NTNU. Disse skal gi medlemmene en dypere innsikt i IUG sitt fokus på bistand og ingeniørkunnskap. Her vil arbeidsoppgavene gå ut på å planlegge formen og innholdet på kursene, invitere eventuelle foredragsholdere og avholde kursene. 

Kompetansegruppen

 

Kompetansegruppen er ansvarlig for det meste av de faglige prosjektene som foregår i avdelingen. Som medlem av Kompetansegruppa vil du ha mye kontakt med studenter, professorer og andre personer fra ulike prosjekter og organisasjoner innen ingeniørmessig bistand. 

Forventet arbeidsmengde i uken: 4 timer. 

Kompetansegruppen består av undergruppene: Master med Mening, EWH-prosjektet, EiT og Bistandsportalen.


 

Master med Mening jobber med IUG Norge sitt tilbud om å skrive en bistandsrelatert master. Arbeidsoppgavene går i å planlegge infomøte og promotere tilbudet, i tillegg til å følge opp studenter som er interessert i å skrive en bistandsrettet masteroppgave med oss. 

EWH prosjektet er et samarbeid med EWH (Engineering World Health) og deres Campus to Country- program. Her får studenter teknisk opplæring i reparasjon og bruk av medisinsk utstyr før de drar ut i felt på sykehus i Nepal eller Tanzania. Arbeidsoppgavene knyttet til dette prosjektet vil være å finne beste løsning for hvordan samarbeidet med NTNU skal være, ta avgjørelser og koordinere med de ulike partene. 

EiT-gruppen skal arbeide for et samarbeid med Eksperter i Team. Arbeidsoppgaver vil være å forme samarbeidet, bidra med bistandsrelatert og ingeniørmessig kompetanse som vi i IUG har, og hjelpe studenter som velger å jobbe med våre problemstillinger. 

Bistandsportalen jobber med å utforme en bistandsportal; en nettside som skal gjøre informasjon om bistandsrelaterte arrangementer, fag, prosjekter og lignende på NTNU lett tilgjengelig for alle interesserte. Vi leter derfor etter folk som har erfaring med å lage nettside eller som er villig til å legge ned en ekstra innsats for å lære seg det.  

Profileringsgruppen

 

Profileringsgruppen har ansvar for grafisk materiell og for å promotere IUG NTNU sine arrangementer og arbeid til studenter og andre interesserte. Gruppen arbeider i tett kontakt med alle de andre gruppene, samt prosjektet GridVille for å skape god blest og engasjement for nyheter og kommende arrangementer. Arbeidet innebærer å produsere innhold til våre kanaler, samt stand og stunts. I år har vi et større behov for grafikere. Som grafiker har du ansvar for å lage promoteringsmateriell som bærer personlige preg, men som samtidig ivaretar IUG sin integritet. Det er en fordel å ha erfaring med Adobe-pakken, men ikke et krav ettersom det vil bli gitt grafikerkurs. I vervet er det stort rom for kreativitet, og du vil få mulighet til å være med å påvirke hvordan vi jobber.

Forventet arbeidsmengde i uken: 4-5 timer

Økonomigruppen

Økonomigruppen sørger for at avdelingen har tilstrekkelig med midler for å gjennomføre prosjekter, arrangementer, samt sin generelle drift. Gjennom GridVille, vil økonomigruppen være ansvarlig for kontakt med eksterne aktører, som samarbeidspartnere og sponsorer, og sikre at prosjektet har utstyret og økonomien det krever for å gjennomføres. Medlemmene av gruppen vil ha et nært samarbeid med de andre undergruppene i GridVille. Økonomigruppen gir medlemmene stort ansvar og utviklingsmuligheter.

Forventet arbeidsmengde i uken: 10 timer

Prosjektet GridVille

 

GridVille er et unikt tverrfaglig studentprosjekt hos IUG NTNU. Prosjektet har som mål å bygge et desentralisert microgrid. Gridet skal bygges etter lokale behov og forsyne lokalsamfunn gjennom et bærekraftig og grønt kraftsystem av sol-og vindkraft.  Prosjektet består av fire hovedgrupper; Electrical, Mechanical, Education og Aid and Sustainability. De ulike gruppene krever ingen forkunnskaper, det er heller ingen krav til studie, da engasjement og interesse anses viktigere. Forventet arbeidsmengde er derimot høyere i prosjektet.

Du kan lese mer om prosjektet her: https://iug.no/gridville/


 

Electrical  

Electrical har ansvar for de elektroniske komponentene i microgridet. Gruppen vil designe og bygge alt av nødvendige omformere selv, altså til vindturbinen, solcellen, batteripakken og til strømforsyningen. I tillegg kommer gruppen til å designe og bygge et kontrollsystem som koordinerer mellom produksjon, forbruk og lagring. Gruppen kommer også til å jobbe med dimensjoneringen av det elektriske anlegget til strømforsyningen.  

Forventet arbeidsmengde i uken: 20 timer
Relevante studier: Energi og Miljø, Elektronisk systemdesign og innovasjon, Kybernetikk og robotikk, Fornybar Energi, Elektroingeniør og Elektrifisering og digitalisering. 

Mechanical 

Mechanical har ansvar for å design og bygging av vindturbinen. Gruppen kommer til å designe turbinbladene, girsystemet og bremsesystemet, «the nacelle» og «the hub» til turbinen. Generatoren til turbinen kommer i den første syklusen til å bli kjøpt inn. Det anbefales at medlemmer av denne gruppen tar faget «TEP4175 – Design av vindturbin» til høsten. Gjennom dette faget vil medlemmene få en innføring i turbindesign, og oppfølging fra faglærer. Mye av arbeidet som denne gruppen kommer til å gjøre i løpet av høsten er pensum i dette faget. Gjennom deltagelsen i dette faget er det mulig å få studiepoeng for det arbeide man investerer i GridVille.
Forventet arbeidsmengde i uken: 20 timer
Relevante studier: Energi og miljø, Produktutvikling og produksjon, Marin teknikk, Bygg og miljøteknikk, Materialteknologi, Fornybar Energi og Maskiningeniør. 

Education  

Education har to ansvarsområder. Det første innebærer å lage et opplæringsprogram for drift og vedlikeholdelse for brukerne av gridet. Disse vil ha en ikke-teknologisk bakgrunn og programmet må derfor tilpasses etter brukerens forhåndskunnskaper.  

Det andre ansvarsområdet er å lage et opplæringsopplegg som dekker de grunnleggende kunnskapene medlemmene av Electrical og Mechanical trenger. Dette opplegget skal anvendes for de nye medlemmene ved start av neste prosjektsyklus.  

Forventet arbeidsmengde i uken: 12 timer
Relevante studier:
Lektorstudenter innen realfag, ingeniørstudier, pedagogikk og sosiologi

Aid and Sustainability   

Aid and Sustainability har som ansvar å gjøre GridVille-prosjektet bærekraftig og effektivt. Dette innebærer kartleggingen av behovene til brukerne, og andre sosioøkonomiske faktorer. Gruppen har også ansvar for nettverksbygging og partnere i Nepal, som skal bidra til suksessen av prosjektet.   

Forventet arbeidsmengde i uken: 12 timer  

IUG


Ingeniører Uten Grenser er organisasjonen for ingeniører som bryr seg om verden. Vi arbeider for å dele og gjøre teknologi og ingeniørkompetanse tilgjengelig i sårbare områder.

Kontakt oss

STØTT VÅRT ARBEID


Bli teknologivenn

Bli medlem

Gi en gave

Bli samarbeidspartner

VIPPS til 101593

Gavekonto: 1506.33.94499

 

HER FINNER DU OSS


Besøksadresse:
Ingeniører Uten Grenser Norge
c/o TheFactory
Nedre Vollgate 3
0158 Oslo
Norway

Org#:NOR 996 548 651