fbpx

Vi har gleden av å ønske Olivier velkommen som ny Fagutvalgsleder

Fagutvalget er et frivillig organg som skal bistå IUGs administrasjon med teknisk støtte og faglig kvalitetssikring ved oppdrag og prosjekter. Olivier vil fremover lede arbeidet med å videreutvikle fagutvalget og sikre at det er tilpasset våre behov. Vi tror Olivier, med hans bakgrunn, erfaring og egenskaper, vil være en perfect match for dette vervet. Vi gleder oss til videre samarbeid!

Fagutvalgsleder i IUG Norge Olivier Baldan

IUGs Fagutvalgsleder Olivier Baldan

Jeg kommer opprinnelig fra Belgia, og med bakgrunn som kjemisk/prosessingeniør har jeg tilbrakt karrieren hos DNV GL hvor jeg har jobbet som konsulent innen risikostyring, og som avdelingsleder siden 2019. Tidligere i år fikk jeg fikk brukt min jobberfaring i et IUG-oppdrag, hvor jeg utredet risiko knyttet til plastgjenvinning som en del av deres Waste for Warmth prosjekt. Det var en inspirerende erfaring som også ga motivasjon til å involvere meg videre med IUG. Jeg gleder med til å starte i rollen som Fagutvalgsleder! – sier Olivier.

Vi holder på med å rekruttere og fylle alle vervene som faggruppeledere og gleder oss til å presentere hele Fagutvalget når alle er på plass!

IUGs Fagutvalg


IUGs Fagutvalg ble opprettet i 2018, og har som overordnet mål å kvalitetssikre arbeidet til Ingeniører Uten Grenser Norges aktiviteter og oppdrag.

I henhold til vår strategi prioriterer IUG følgende fagområder: ren energi, gjenvinning, vann og sanitær, bygg og infrastruktur, maskin- og prosessteknikk, geoteknikk og IT og digitalisering. Fagutvalget består av faggruppeledere og gruppemedlemmer for hvert av disse områdene.

VÅRT ARBEID

Oppdrag

Waste for Warmth

Master med Mening

Kompetanseutvikling