Om oss

Vår visjon

Ingeniører Uten Grenser Norge er en ideell organisasjon som bidrar med ingeniørfaglig kompetanse i bistandsarbeid.

Vår visjon er å fremme utvikling gjennom humanitær ingeniørkompetanse.

Vi er en av mange nasjonale organisasjoner under paraplyen Engineers Without Boarders (EWB) i verden. Den første EWB -organisasjonen ble opprettet i Frankrike i 1982, og det gikk ikke lenge før andre land fulgte etter. De ulike EWB-organisasjonene er alle unike og relativt uavhengige. EWB-organisasjonene arbeider stort sett med kunnskapsformidling rundt ingeniørfaglig utviklingsarbeid samt igangsettelse og støtte til ulike nasjonale og internasjonale utviklingsprosjekter. Dette innebærer både rekruttering og trening av ingeniører, samt ulike former for prosjektstøtte.

Ingeniører Uten Grenser Norge har sitt utspring i lokalt bistandsengasjement blant både ingeniører og ingeniørstudenter over hele landet. Gjennom hjelp fra blant annet NITO og Tekna ble dette engasjementet videreført til en formell organisasjonsetablering den 7. februar 2011.

VÅRT ARBEID

Oppdrag

Master med Mening

Kompetanseutvikling

VÅRE SAMARBEIDSPARTNERE

IUG


Ingeniører Uten Grenser er avhengig av støtte for å kunne gjøre det arbeidet vi gjør.

Som medlem får du tilgang på utlysninger av våre oppdrag, og kan bidra i IUG sin organisasjon. Bedrifter kan uforpliktende støtte oss gjennom et bedriftsmedlemskap, eller med en gave.

Kontakt oss

STØTT VÅRT ARBEID


Bli fast giver

Bli medlem

Gi en gave

HER FINNER DU OSS


Ingeniører Uten Grenser Norge
Telefon: + 47 958 91 632
Besøksadresse: Støperigata 1, 0250 Oslo, Norway
Postadress: Støperigata 1, Postboks 1636 Vika, 0119 Oslo, Norway
Org#: NOR 996 548 651