Om oss

Vår visjon

Ingeniører Uten Grenser Norge er en ideell organisasjon som bidrar med ingeniørfaglig kompetanse i bistandsarbeid.

Vår visjon er å fremme utvikling gjennom humanitær ingeniørkompetanse.

Ingeniører Uten Grenser (IUG) Norge er en ideell organisasjon som formidler ingeniørkompetanse og teknologi til prosjekter i utviklingsland. Vi samarbeider med andre bistandsorganisasjoner med manglende teknisk kompetanse der kvalifiserte ingeniører er vårt bidrag inn i prosjektene.Vårt arbeid bygger på fire verdier; integritetbevissthetutgjøre en forskjell og samarbeid

Vi er en av mange nasjonale organisasjoner under paraplyen Engineers Without Boarders International (EWB-I). Den første EWB-organisasjonen ble opprettet i Frankrike i 1982, og det gikk ikke lenge før andre land fulgte etter. De ulike EWB-organisasjonene er alle unike og uavhengige, og arbeider med kunnskapsformidling rundt ingeniørfaglig utviklingsarbeid, samt igangsettelse og støtte til ulike nasjonale og internasjonale utviklingsprosjekter. Dette innebærer både rekruttering og trening av ingeniører, samt ulike former for prosjektstøtte.

IUG Norge ble etablert 7.februar 2011 med hjelp fra blant annet NITO og Tekna. I dag består organisasjonen av et Hovedstyre av valgte frivillige medlemmer, en administrasjon i Oslo, samt et titalls lokalavdelinger rundt om i Norge. Administrasjonen drifter organisasjonen i det daglige, står for gjennomføring av oppdrag og kontakt med våre samarbeidspartnere. 

Et tett samarbeid med våre partnere i næringslivet bidrar til at vi kan fungere som et bindeledd mellom teknologi og bistandsarbeid.

Alle våre prosjekter er forankret i lokale behov og fremmer bærekraftig teknologi. Vi arbeider med konkrete problemstillinger og leverer løsninger som tilpasses det spesifikke prosjektet vi arbeider. Våre løsninger eies og driftes av det lokale samfunnet og bidrar til at mennesker kan få en bedre hverdag!

VÅRT ARBEID

Oppdrag

Master med Mening

Kompetanseutvikling

VÅRE SAMARBEIDSPARTNERE

IUG


Teknologiske endringer er et teamarbeid, og vi trenger deg ombord! Bli medlem i IUG og du hjelper til med å levere bærekraftige tekniske løsninger rundt om i verden.

Som medlem får du tilgang på utlysninger av våre oppdrag, og mulighet til å bidra i organisasjonen. Bedrifter kan bli samarbeidspartnere, eller uforpliktende støtte oss gjennom et bedriftsmedlemskap eller med en gave.

Kontakt oss

HER FINNER DU OSS


Ingeniører Uten Grenser Norge
Telefon: + 47 958 91 632
Besøksadresse: Støperigata 1, 0250 Oslo, Norway
Postadress: Støperigata 1, Postboks 1636 Vika, 0119 Oslo, Norway
Org#: NOR 996 548 651