fbpx

Om oss

Vår visjon

Ingeniører Uten Grenser Norge er en ideell organisasjon som bidrar med ingeniørfaglig kompetanse i bistandsarbeid.

Vår visjon er teknologi og ingeniørkompetanse for en bærekraftig og rettferdig verden.

Ingeniører Uten Grenser (IUG) Norge er en ideell organisasjon som formidler ingeniørkompetanse og teknologi til prosjekter i utviklingsland. Vi samarbeider med andre bistandsorganisasjoner med manglende teknisk kompetanse der kvalifiserte ingeniører er vårt bidrag inn i prosjektene.Vårt arbeid bygger på fire verdier; integritetbevissthetutgjøre en forskjell og samarbeid

Vi er en av mange nasjonale organisasjoner under paraplyen Engineers Without Boarders International (EWB-I). Den første EWB-organisasjonen ble opprettet i Frankrike i 1982, og det gikk ikke lenge før andre land fulgte etter. De ulike EWB-organisasjonene er alle unike og uavhengige, og arbeider med kunnskapsformidling rundt ingeniørfaglig utviklingsarbeid, samt igangsettelse og støtte til ulike nasjonale og internasjonale utviklingsprosjekter. Dette innebærer både rekruttering og trening av ingeniører, samt ulike former for prosjektstøtte.

IUG Norge ble etablert 7.februar 2011 med hjelp fra blant annet NITO og Tekna. I dag består organisasjonen av et Hovedstyre av valgte frivillige medlemmer, en administrasjon i Oslo, samt et titalls lokalavdelinger rundt om i Norge. Administrasjonen drifter organisasjonen i det daglige, står for gjennomføring av oppdrag og kontakt med våre samarbeidspartnere. 

Et tett samarbeid med våre partnere i næringslivet bidrar til at vi kan fungere som et bindeledd mellom teknologi og bistandsarbeid.

Alle våre prosjekter er forankret i lokale behov og fremmer bærekraftig teknologi. Vi arbeider med konkrete problemstillinger og leverer løsninger som tilpasses det spesifikke prosjektet vi arbeider. Våre løsninger eies og driftes av det lokale samfunnet og bidrar til at mennesker kan få en bedre hverdag!

VÅRT ARBEID

Oppdrag

Waste for Warmth

Master med Mening

Kompetanseutvikling

IUG


Ingeniører Uten Grenser er organisasjonen for ingeniører som bryr seg om verden. Vi arbeider for å dele og gjøre teknologi og ingeniørkompetanse tilgjengelig i sårbare områder.

Kontakt oss

STØTT VÅRT ARBEID


Bli fast giver

Bli medlem

Gi en gave

Bli samarbeidspartner

VIPPS til 101593

Gavekonto: 1506.33.94499

HER FINNER DU OSS


Adresse:
Ingeniører Uten Grenser Norge
Dronningens gate 22
0154 Oslo
Norway

Org#: NOR 996 548 651