Vi ser nå etter to ingeniører som ønsker å bruke sin kompetanse på et oppdrag i Nepal

FORUT er en norsk bistandsorganisasjon som jobber for å medvirke til sosial mobilisering av fattige og undertrykte i deres kamp for bedre levekår og grunnleggende menneskerettigheter, gjennom bistandstiltak, holdningsskapende virksomhet og politisk bevisstgjøring. FORUTs mål er at folk får reell makt til å endre sine liv.

Ifølge FN ble flere enn 8 millioner mennesker rammet av de kraftige jordskjelvene i Nepal i 2015. I Dolakha ble så å si alle skolene ødelagt da et stort etterskjelv som hadde sitt episenter i distriktet. Sammen med lokale myndigheter har FORUT prioritert å bygge barneskoler i Dolakha. I et område med bratte og ustabile fjellsider er det mange utfordringer når skolebygningene skal sikres. Gode geotekniske vurderinger er derfor avgjørende for skolebarnas sikkerhet, og IUG har tidligere bidratt til vurderinger av grunnforholdene de nye skolene ble bygget på. Ler mer om prosjektet her.

Nå trenger vi en dyktig byggingeniør som kan foreta en kvalitetssjekk av de nye skolene som har blitt bygget i Dolakha, og en ingeniør som kan foreta en kvalitetssjekk av solcellepanelene som har blitt installert på disse skolene. Solcellepanelene er ikke koblet til strømnett. 

Utreisedato og lengde på oppdrag:

Utreise til Nepal er i oktober 2019, og lengde på oppdraget er ca. 2 uker i felt. Vennligst spesifiser i søknaden når og hvor lenge du har mulighet til å være i felt.
Det må dessuten beregnes noe tid før utreise til forberedelser og noe tid i etterkant til å ferdigstille feltrapport. 

Interessert?
Les mer og søk her:

Søknadsfristen er 11. august!