Er du ingeniør med kompetanse innen avfallshåndtering?

Ingeniører Uten Grenser (IUG) ser nå etter 2 ingeniører til et oppdrag i Zambia innen avfallshåndtering i flyktningleire!

Bakgrunn:

IUG har siden tidlig 2018 samarbeidet med UNHCR (FNs program for mennesker på flukt) om prosjekter innen avfallshåndtering og plastgjenvinning. Så langt har vi gjennomført feltoppdrag innen temaet “Waste to Value” i Kenya, Etiopia, Jordan og Algerie. Nå skal et lignende prosjekt gjennomføres i Zambia. 

UNHCR Zambia gir beskyttelse til flyktninger som opplever både langvarige og akutte utfordringer. Leirene har små områder (“lommer”) med svært høye befolkninger konsentrert rundt servicesentrene, på grunn av sentralisert tjenesteleveranse. Dette kompliserer mulighetene avfallshåndtering, og så langt har avfallshåndteringsprogrammet knapt nok oppfylt minstestandardene for håndtering av plastavfall, på grunn av mangel på fungerende infrastruktur.

Denne situasjonen har økt bekymringene rundt risikoen for sykdom, spesielt fordi barn og gravide kvinner er eksponert for giftstoffer i kjøkkenhager, brennende søppel og tilgang på skadelig avfall.

Praktisk informasjon:

Vi ser etter et team på to ingeniører som kan reise på oppdrag til Zambia i begynnelsen av november 2019. Lengden på feltoppdraget er 2 uker.

I tillegg til selve feltoppdraget må man beregne noe arbeidstid før og etter reisen til forberedelser og feltrapport.

Interessert?
Les mer og søk her!

Søknadsfristen er 22. september!

Bilde: UNHCR