fbpx

Oppdrag

Våre oppdrag

Gjennom våre oppdrag leverer vi ingeniørkompetanse og teknologi til prosjekter som bidrar til en bedre hverdag for mennesker verden rundt.

IUG formidler teknologi og ingeniørkompetanse til andre bistandsorganisasjoner. Hvert år utfører IUG utfører en rekke oppdrag verden rundt. Dette gjør vi gjennom avgrensede prosjekter der våre ingeniører løser konkrete problemer for våre samarbeidsorganisasjoner. Vi bidrar i prosjekter både fra Norge og på oppdrag i felt.

Her finner du mer informasjon om våre oppdrag, hvordan du som ingeniør kan bidra i vårt arbeid, og hvordan vi samarbeider med andre organisasjoner.

Våre Oppdrag

Siden 2012 har IUG deltatt i prosjekter verden over. Gjennom våre oppdrag bidrar vi med  ingeniørkompetanse og teknologi innen våre fagområder.

Gjennom våre oppdrag får norske ingeniører mulighet til å delta i store og små prosjekter som bidrar til en bedre hverdag for mennesker og tilfører verdi der vi arbeider.

For deg som vil søke

IUG har en strukturert prossess for gjennomføring av våre oppdrag. Hvert oppdrag utlyses til våre ingeniører, og de best kvalifiserte for oppgaven velges ut. Det er kun søknader sent gjennom vår søknadsportal som blir evaluert til våre oppdrag.

For ingeniører som reiser på oppdrag i felt sørger vi for nødvendig opplæring og informasjon i forkant av oppdraget, og at sikkertheten ivaretas gjennom vår samarbeidsorganisasjon. Etter endt oppdrag evaluerer vi arbeidet som er utført og utfører en debrief med våre ingeniører og samarbeidsorganisasjoner.

Ingeniører som deltar i oppdrag for IUG skal ikke personlig ha noen utgifter i forbindelse med oppdragene, og våre oppdrag varer i 1 til 4 uker.

Gjennom våre oppdrag kan du som ingeniør bidra til FNs bærekraftsmål og hjelpe mennesker å få en bedre hverdag!

Samarbeid med organisasjoner

IUG er alltid interessert i nye oppdrag, og oppfordrer bistandsorganisasjoner med behov til å kontakte oss. Vi søker samarbeid med organisasjoner som tilfredsstiller følgende kriterier:

  • Seriøse organisasjoner med lokal tilstedeværelse eller en partner i felt der oppdraget skal gjennomføres, samt gode sikkerhets- og beredskapsrutiner.
  • Lokasjon for oppdragene er i utviklingsland
  • Området hvor oppdraget skal gjennomføres må være ansett som trygt, og evt. risikoer må håndteres på en forsvarlig måte
  • Finansieringen av prosjektet må være tilfredsstillende. IUG bidrar ikke i finansieringen av prosjekter.

IUG er opptatt av at oppdragene vi gjennomfører skal være forankret i reelle lokale behov. Gjennomføring av oppdraget og implementering av tekniske løsninger skal ivareta den helhetlige og langsiktige utviklingen av lokalsamfunnet, og må være bærekraftige også etter at oppdraget er avsluttet.

Vi er i tillegg opptatt av at IUGs ingeniører ikke skal gi konkurransefordeler eller påvirke lokale markeder. Din organisasjon kan få dekket sitt behov for ingeniørkompetanse gjennom et samarbeid med oss! Ta kontakt for mer informasjon.

IUG


Ingeniører Uten Grenser er organisasjonen for ingeniører som bryr seg om verden. Vi arbeider for å dele og gjøre teknologi og ingeniørkompetanse tilgjengelig i sårbare områder.

Kontakt oss

STØTT VÅRT ARBEID


Bli fast giver

Bli medlem

Gi en gave

Bli samarbeidspartner

VIPPS til 101593

Gavekonto: 1506.33.94499

HER FINNER DU OSS


Adresse:
Ingeniører Uten Grenser Norge
Dronningens gate 22
0154 Oslo
Norway

Org#: NOR 996 548 651