Oppdrag

Våre oppdrag

Gjennom våre oppdrag leverer vi ingeniørkompetanse og teknologi til prosjekter som bidrar til en bedre hverdag for mennesker verden rundt.

IUG formidler teknologi og ingeniørkompetanse til andre bistandsorganisasjoner. Hvert år utfører IUG utfører en rekke oppdrag verden rundt. Dette gjør vi gjennom avgrensede prosjekter der våre ingeniører løser konkrete problemer for våre samarbeidsorganisasjoner. Vi bidrar i prosjekter både fra Norge og på oppdrag i felt.

Her finner du mer informasjon om våre oppdrag, hvordan du som ingeniør kan bidra i vårt arbeid, og hvordan vi samarbeider med andre organisasjoner.

Våre Oppdrag

Siden 2012 har IUG deltatt i prosjekter verden over. Gjennom våre oppdrag bidrar vi med  ingeniørkompetanse og teknologi innen våre fagområder.

Gjennom våre oppdrag får norske ingeniører mulighet til å delta i store og små prosjekter som bidrar til en bedre hverdag for mennesker og tilfører verdi der vi arbeider.

For deg som vil søke

IUG har en strukturert prossess for gjennomføring av våre oppdrag. Hvert oppdrag utlyses til våre ingeniører, og de best kvalifiserte for oppgaven velges ut. Det er kun søknader sent gjennom vår søknadsportal som blir evaluert til våre oppdrag.

For ingeniører som reiser på oppdrag i felt sørger vi for nødvendig opplæring og informasjon i forkant av oppdraget, og at sikkertheten ivaretas gjennom vår samarbeidsorganisasjon. Etter endt oppdrag evaluerer vi arbeidet som er utført og utfører en debrief med våre ingeniører og samarbeidsorganisasjoner.

Ingeniører som deltar i oppdrag for IUG skal ikke personlig ha noen utgifter i forbindelse med oppdragene, og våre oppdrag varer i 1 til 4 uker.

Gjennom våre oppdrag kan du som ingeniør bidra til FNs bærekraftsmål og hjelpe mennesker å få en bedre hverdag!

Samarbeid med organisasjoner

IUG er alltid interessert i nye oppdrag, og oppfordrer bistandsorganisasjoner med behov til å kontakte oss. Vi søker samarbeid med organisasjoner som tilfredsstiller følgende kriterier:

  • Seriøse organisasjoner med lokal tilstedeværelse eller en partner i felt der oppdraget skal gjennomføres, samt gode sikkerhets- og beredskapsrutiner.
  • Lokasjon for oppdragene er i utviklingsland
  • Området hvor oppdraget skal gjennomføres må være ansett som trygt, og evt. risikoer må håndteres på en forsvarlig måte
  • Finansieringen av prosjektet må være tilfredsstillende. IUG bidrar ikke i finansieringen av prosjekter.

IUG er opptatt av at oppdragene vi gjennomfører skal være forankret i reelle lokale behov. Gjennomføring av oppdraget og implementering av tekniske løsninger skal ivareta den helhetlige og langsiktige utviklingen av lokalsamfunnet, og må være bærekraftige også etter at oppdraget er avsluttet.

Vi er i tillegg opptatt av at IUGs ingeniører ikke skal gi konkurransefordeler eller påvirke lokale markeder. Din organisasjon kan få dekket sitt behov for ingeniørkompetanse gjennom et samarbeid med oss! Ta kontakt for mer informasjon.

VÅRT ARBEID

Oppdrag

Master med Mening

Kompetanseutvikling

IUG


Teknologiske endringer er et teamarbeid, og vi trenger deg ombord! Bli medlem i IUG og du hjelper til med å levere bærekraftige tekniske løsninger rundt om i verden.

Som medlem får du tilgang på utlysninger av våre oppdrag, og mulighet til å bidra i organisasjonen. Bedrifter kan bli samarbeidspartnere, eller uforpliktende støtte oss gjennom et bedriftsmedlemskap eller med en gave.

Kontakt oss

HER FINNER DU OSS


Ingeniører Uten Grenser Norge
Telefon: + 47 958 91 632
Besøksadresse: Støperigata 1, 0250 Oslo, Norway
Postadress: Støperigata 1, Postboks 1636 Vika, 0119 Oslo, Norway
Org#: NOR 996 548 651