IUG OsloMet

Om IUG OsloMet


Vi i IUG OsloMet jobber for å fremme ingeniørmessig bistandsarbeid blant studenter i Oslo. Dette gjør vi ved å arrangere bistandsrettede arrangementer og ved å tilrettelegge for at engasjerte studenter skal få mulighet til å gjennomføre en Master med Mening.

Vi består av både styremedlemmer og ordinære medlemmer som ønsker å gjøre studentlivet i Oslo enda mer bistandsfokusert.

Aktuelt


TBA

Informasjon


Opptak

På starten av høstsemesteret hvert år.

 

Hvem kan søke

Til tross for at vi tilhører OsloMet, kan alle studenter i Oslo søke. Vi ser etter engasjerte studenter som ønsker å gjøre studentmiljøet i Oslo mer bistandsrettet, så uavhengig av fagretning så er du velkommen til å søke.

 

Kontakt

oslomet@iug.no 

 

Følg oss

Søk opptak

IUG


Ingeniører Uten Grenser er avhengig av støtte for å kunne gjøre det arbeidet vi gjør.

Som medlem får du tilgang på utlysninger av våre oppdrag, og kan bidra i IUG sin organisasjon. Bedrifter kan uforpliktende støtte oss gjennom et bedriftsmedlemskap, eller med en gave.

Kontakt oss

HER FINNER DU OSS


Ingeniører Uten Grenser Norge
Telefon: + 47 958 91 632
Besøksadresse: Støperigata 1, 0250 Oslo, Norway
Postadress: Støperigata 1, Postboks 1636 Vika, 0119 Oslo, Norway
Org#: NOR 996 548 651