Vårt første prosjekt innen plastgjenvinning

UNHCR | Kenya & Etiopia

Om Prosjektet


I 2018 startet Ingeniører Uten Grenser et samarbeid med UNHCR (FNs program for mennesker på flukt). Samarbeidet skal inkludere en serie med prosjekter innen plastgjenvinning, for å sikre bedre helse og tryggere levestandarder for mennesker som er bosatt i flyktningleirer.

Det overordnede målet med prosjektene er å bidra til at plastavfall blir resirkulering på en måte som fører til lokalt eierskap, gründervirksomhet og sysselsetting. Plastgjenvinningsvirksomheten skal tilby infrastruktur for avfallshåndtering, etablere produksjonssamvirke, og føre til ferdighetsutvikling (yrkesopplæring mm.) for både flyktninger og vertssamfunn.

Det ferdig resirkulerte produktet kan bli til byggemateriale av plast, møbler eller husholdningsutstyr (for eksempel vaskebaljer).

Det første feltoppdraget innen dette samarbeidet ble gjennomført sommeren 2018. Da reiste Cathrine Eckbo (NGI), Sten Paltiel og Master med Mening-student Anna Østby til to flyktningleirer i Etiopia og én i Kenya for å gjennomføre første fase: nemlig lokal analyse av status for plastavfall og eksisterende resirkuleringstiltak.

Det ble konkludert med at hovedtyper av plast tilgjengelig i flyktningleirene i Somaliregonen i Etiopia er plastvannflasker (PET), jerrykanner av plast fra matolje og vann (HDPE) og plastposer (LDPE). Det er tilstrekkelig generering av avfall til å kunne opprettholde produksjonen av plastprodukter i de foreslåtte resirkuleringsvirksomhetene.

Tre forskjellige forretningsforslag ble foreslått:

1) Smelting og omforming herunder storskala innsamling, makulering, smelting og produsering av produkter som selges lokalt; 2) Småskala produksjon, herunder innsamling og produksjon av enkle produkter hvor det ikke er behov for komplekse maskiner; og 3) Makulering og salg, herunder innsamling, makulering og salg av den strimlede plasten til resirkuleringsselskaper i Addis Abeba.

Det ble videre fastslått at den anbefalte forretningsmodellen som vil gi høyest avkastning når økonomiske, miljømessige og samfunnsmessige fordeler vurderes, er forslag 1) Smelting og omforming.

Forretningsstrategien vil inkludere en toårig oppstartfase med en implementerende partner, og for så på sikt å overlate virksomheten til lokalsamfunnets felleskooperativer for gjenvinning av plast.

Informasjon


Fakta

Lokasjon Jijiga & Melkadida, Etiopia. Kakuma, Kenya.
Samarbeidspartner UNHCR
Fagområde Gjenvinning
Tidsrom Juli 2018

Nedlastbar informasjon

Rapport Last ned rapport
Master Med Mening  Les Masteroppgave
Ekstern artikkel  Les mer om oppdraget

IUG


Ingeniører Uten Grenser er organisasjonen for ingeniører som bryr seg om verden. Vi arbeider for å dele og gjøre teknologi og ingeniørkompetanse tilgjengelig i sårbare områder.

Kontakt oss

STØTT VÅRT ARBEID


Bli Teknologivenn

Bli medlem

Gi en gave

Bli samarbeidspartner

VIPPS til 101593

Gavekonto: 1506.33.94499

HER FINNER DU OSS


Adresse:
Ingeniører Uten Grenser Norge
c/o TheFactory
Nedre Vollgate 3
0158 Oslo
Norway

Org#: NOR 996 548 651