IUG og Rambøll samlet til kartdugnad i Trondheim!

I går gjennomførte IUG Trøndelag mapathon i samarbeid med Rambøll i Trondheim.  Hele 18 frivillige, både ansatte i Rambøll og eksterne, samlet seg på Rambøll sine kontorer for å mappe et område i Den sentralfrikanske republikk.

Gode kart er svært viktig i en så destabilisert region, både for bistandsorganisasjoner, fredsbevarende styrker og styresmakter. Leger Uten Grenser (MSF), som tilbyr konsultasjoner på sykehus og helsesentre i og omkring Bossangoa i den Sentralafrikanske Republikk, hadde lagt inn et behov for å få bedre kart i nettopp dette området. Mer detaljerte kart over regionen vil hjelpe MSF med å blant annet enklere kunne estimere antall innbyggere i området, og å få oversikt over situasjonen.

For at deltakerene skulle lære mer om området som skulle kartlegges og forholdene der, ble det blant annet spilt videoklipp for mapathon-deltakerene underveis.

Tasken var 48% kartlagt da mapathonet startet, og nådde faktisk 100% ved slutten av arrangementet!

Veldig artig, og godt jobbet av deltakerene! – sier Magnus Andersen, medlem i IUG Trøndelag og ansatt i Rambøll i Trondheim. 

Tusen takk til alle som møtte opp og bidro til det viktige arbeidet!

Fakta:

IUG Norge arrangeres jevnlig mapathons i regi av våre lokalavdelinger, og i samarbeid med bedrifter.

Et mapathon er en workshop hvor man kartlegger sårbare områder utsatt for katastrofer og konflikter, og som ikke er tilgjengelig på offentlige kart. Organisasjoner på bakken, som Leger Uten Grenser og Røde Kors, legger inn reelle behov, og bruker resultatene som redskap i sitt humanitære arbeid. 

Gjennom initiativene Missing Maps og Humanitarian OpenStreetMap Team (HOT) muliggjøres mapathon over hele verden. Et mapathon gjennomføres i applikasjonen OpenStreetMap