Våre samarbeidspartnere

– hovedpartnere

Asplan Viak er det nyeste tilskuddet av samarbeidspartnere for IUG Norge. Asplan Viak og IUG Norge inngikk partnerskap i januar 2019. Vi er stolt av å ha Asplan Viak med på laget! Fremover skal vi sammen arbeide for å nå FNs bærekraftsmål, og fortsette å levere teknisk og ingeniørmessig kompetanse til bistandsprosjekter. Gjennom samarbeidet vil medarbeidere i Asplan Viak få tilgang til å reise på oppdrag for IUG Norge, og sammen arrangere arrangementer innen felles samarbeidsområder.
Norconsult har i flere år hatt en formell samarbeidsavtale med IUG Norge. Dette samarbeidet innebærer en toveis forpliktelse mellom de to organisasjonene. Norconsult støtter IUG Norge økonomisk samt dekke lønnen til sine ansatte som reiser på feltoppdrag i utlandet i regi av IUG Norge. IUG Norge vil bistå Norconsult med kapasitetsbygging av sine ansatte gjennom å engasjere dem i IUG Norges humanitære prosjekter.
Multiconsult var det første selskapet i Norge til å inngå en formell samarbeidsavtale med IUG Norge. Dette samarbeidet har gjennom flere år vært, og er fortsatt svært viktig for IUG Norge. Samarbeidet innebærer en toveis forpliktelse mellom de to organisasjonene. Multiconsult støtter IUG Norge økonomisk og dekker lønnen til sine ansatte som reiser på feltoppdrag i utlandet i regi av IUG Norge. IUG Norge vil bistå Multiconsult med kapasitetsbygging av sine ansatte gjennom å engasjere dem i IUG Norges humanitære prosjekter.
NITO har vært en viktig støttespiller for Ingeniører Uten Grenser Norge (IUG) siden oppstarten i 2011. Støtten har hovedsakelig bestått av et sponset kontorrom og konferansefasiliteter, noe som har vært et betydelig bidrag. Dette, sammen med regelmessig råd og diverse donasjoner og tilskudd gjennom årene, har sørget for at NITO er en av våre betydelig støttespillere. IUG student avdelinger holder et nært og fruktbart samarbeid med NITO. IUG mener at NITO er en relevant partner, og at begge har muligheter til å nyte godt av hverandres aktiviteter. NITO og IUG Norge har forpliktet seg til et gjensidig samarbeid i flere år fremover.
Som en del av sitt samfunnsansvar er Hafslund-konsernet fra år 2015 samarbeidspartner med Ingeniører uten grenser (IUG) Norge. Samarbeidet er med og bidrar til Halfslunds samfunnsengasjement samtidig som det gir muligheter for medarbeidere å engasjere seg i bistandsarbeid lokalt og globalt. “Hafslund er et konsern med mange ingeniører i flere selskaper og med ulike oppgaver. Å ta samfunnsansvar dels gjennom økonomisk støtte til en organisasjon som vi kan relatere til som virksomhet, og dels gjennom å legge til rette for motiverte ansatte som ønsker å bidra med utgangspunkt i personlig motivasjon, er to gode grunner for oss i Hafslund å velge IUG som samarbeidspartner. Til sammen har vi tro på at samarbeidet kan gjøre veien kortere fra engasjement til handling for ingeniører og andre som ønsker å være med på å utgjøre en forskjell ved å lindre nød”.
NGI har i flere år vært strategisk partner med IUG Norge. Samarbeidet innebærer en toveis forpliktelse mellom de to organisasjonene, hvor NGI vil støtte IUG Norge økonomisk samt dekke lønnen til sine ansatte som reiser på feltoppdrag i utlandet i regi av IUG Norge. IUG Norge vil bistå NGI med kapasitetsbygging av sine ansatte gjennom å engasjere dem i IUG Norges humanitære prosjekter. NGIs samarbeid med IUG Norge er resultat av NGIs strategi for bidra ifm. internasjonale naturkatastrofer og NGI-ansattes ønsker om å ta samfunnsansvar og tilby sin ingeniørkompetanse i slike situasjoner.

VÅRT ARBEID

Oppdrag

Master med mening

Kompetansebygging

IUG


Teknologiske endringer er et teamarbeid, og vi trenger deg ombord! Bli medlem i IUG og du hjelper til med å levere bærekraftige tekniske løsninger rundt om i verden.

Som medlem får du tilgang på utlysninger av våre oppdrag, og mulighet til å bidra i organisasjonen. Bedrifter kan bli samarbeidspartnere, eller uforpliktende støtte oss gjennom et bedriftsmedlemskap eller med en gave.

Kontakt oss

HER FINNER DU OSS


Ingeniører Uten Grenser Norge
Telefon: + 47 958 91 632
Besøksadresse: Støperigata 1, 0250 Oslo, Norway
Postadress: Støperigata 1, Postboks 1636 Vika, 0119 Oslo, Norway
Org#: NOR 996 548 651