IUG

– din samarbeidspartner

Samarbeid Bedrift

Som samarbeidspartner med IUG kan din bedrift bidra til viktig utviklingsarbeid.

IUG er avhengig av gode partnere i næringslivet, og har et tett samarbeid med våre partnere som er sentrale vår utvikling som organisasjon.

Hvordan kan din bedrift bidra?

IUG ønsker å knytte til seg flere partnere i norsk næringsliv slik at vi kan fortsette vårt arbeid. Som samarbeidspartner med IUG kan din bedrift bidra til viktig utviklingsarbeid både direkte gjennom økonomisk bidrag og indirekte gjennom medarbeideres kompetanse i bedriften.

Vi er opptatt av at et samarbeid skal ha gjensidig verdi for begge parter, og partnere med samfunnsengasjement og som deler våre etiske retningslinjer. Våre Samarbeidspartnere bidrar blant annet med;

  • Økonomisk støtte til drift av IUG som muliggjør gjennomføring av flere oppdrag
  • Teknologi- og ingeniørkompetanse til IUGs oppdrag i utviklingsarbeid
  • Faglig utvikling og økt kvalitet i vårt arbeid
  • Å gi IUG muligheter til å bli del av et større nettverk
  • Å hjelpe til å nå FNs bærekraftmål
  • Hjelpe til med å hjelpe flere!

IUGs PARTNERPROGRAM

Din bedrift kan samarbeide med IUG på flere nivåer der samarbeidet tilpasses din bedrift gjennom vårt partnerprogram. Partnerprogrammet er definert i ulike nivåer.

Gullpartner

fra kr 400.000; Som Gullpartner med Ingeniører Uten Grenser får du et eksklusivt, tett og godt samarbeid over tid med IUG.

Sølvpartner

fra kr 250.000; Som Sølvpartner får dere et betydelig samarbeid med IUG med fordeler for begge parter.

Bronsepartner

fra kr 50.000; Et program for dere som ønsker å bidra til IUGs arbeid.

Bedriftsmedlem

kr 20.000; Din bedrift er medlem i IUG

VÅRE SAMARBEIDSPARTNERE

VÅRE BEDRIFSMEDLEMMER

IUG


Teknologiske endringer er et teamarbeid, og vi trenger deg ombord! Bli medlem i IUG og du hjelper til med å levere bærekraftige tekniske løsninger rundt om i verden.

Som medlem får du tilgang på utlysninger av våre oppdrag, og mulighet til å bidra i organisasjonen. Bedrifter kan bli samarbeidspartnere, eller uforpliktende støtte oss gjennom et bedriftsmedlemskap eller med en gave.

Kontakt oss

HER FINNER DU OSS


Ingeniører Uten Grenser Norge
Telefon: + 47 958 91 632
Besøksadresse: Støperigata 1, 0250 Oslo, Norway
Postadress: Støperigata 1, Postboks 1636 Vika, 0119 Oslo, Norway
Org#: NOR 996 548 651