IUG

– din samarbeidspartner

Samarbeid Bedrift

Som samarbeidspartner med IUG kan din bedrift bidra til viktig utviklingsarbeid.

IUG er avhengig av gode partnere i næringslivet, og har et tett samarbeid med våre partnere som er sentrale vår utvikling som organisasjon.

Hvordan kan din bedrift bidra?

IUG ønsker å knytte til seg flere partnere i norsk næringsliv slik at vi kan fortsette vårt arbeid. Som samarbeidspartner med IUG kan din bedrift bidra til viktig utviklingsarbeid både direkte gjennom økonomisk bidrag og indirekte gjennom medarbeideres kompetanse i bedriften.

Vi er opptatt av at et samarbeid skal ha gjensidig verdi for begge parter, og partnere med samfunnsengasjement og som deler våre etiske retningslinjer. Våre Samarbeidspartnere bidrar blant annet med;

  • Økonomisk støtte til drift av IUG som muliggjør gjennomføring av flere oppdrag
  • Teknologi- og ingeniørkompetanse til IUGs oppdrag i utviklingsarbeid
  • Faglig utvikling og økt kvalitet i vårt arbeid
  • Å gi IUG muligheter til å bli del av et større nettverk
  • Å hjelpe til å nå FNs bærekraftmål
  • Hjelpe til med å hjelpe flere!

IUGs PARTNERPROGRAM

Din bedrift kan samarbeide med IUG på flere nivåer der samarbeidet tilpasses din bedrift gjennom vårt partnerprogram. Partnerprogrammet er definert i ulike nivåer.

Gullpartner

fra kr 400.000; Som Gullpartner med Ingeniører Uten Grenser får du et eksklusivt, tett og godt samarbeid over tid med IUG.

Sølvpartner

fra kr 250.000; Som Sølvpartner får dere et betydelig samarbeid med IUG med fordeler for begge parter.

Bronsepartner

fra kr 50.000; Et program for dere som ønsker å bidra til IUGs arbeid.

Bedriftsmedlem

kr 20.000; Din bedrift er medlem i IUG

VÅRE SAMARBEIDSPARTNERE

VÅRE BEDRIFSMEDLEMMER

IUG


Ingeniører Uten Grenser er avhengig av støtte for å kunne gjøre det arbeidet vi gjør.

Som medlem får du tilgang på utlysninger av våre oppdrag, og kan bidra i IUG sin organisasjon. Bedrifter kan uforpliktende støtte oss gjennom et bedriftsmedlemskap, eller med en gave.

Kontakt oss

STØTT VÅRT ARBEID


Bli fast giver

Bli medlem

Gi en gave

HER FINNER DU OSS


Ingeniører Uten Grenser Norge
Telefon: + 47 958 91 632
Besøksadresse: Støperigata 1, 0250 Oslo, Norway
Postadress: Støperigata 1, Postboks 1636 Vika, 0119 Oslo, Norway
Org#: NOR 996 548 651