Er du ingeniør med bakgrunn i elektrofag og erfaring med installasjon av solcelleanlegg?

Ingeniører Uten Grenser ser nå etter en ingeniør til oppdrag i nordlige Ghana.

Bakgrunn

Trax Ghana er en ghanesisk veldedighetsorganisasjon (NGO) som ble opprettet i 1989. Trax Ghana, jobber med små jordbrukssamfunn i Nord-Ghana. Organisasjonen opererer under tre tematiske områder: Utdanning og kapasitetsbygging, bærekraftig landbruk og matsikkerhet og likestilling. Trax fungerer som tilrettelegger for prosjektene identifisert av lokalsamfunnene.

Kavlifondet har siden 2016 samarbeidet med Trax Norway og søsterorganisasjonen Trax Ghana om et innovativt stipendprogram som skal sikre at studentene fullfører ungdomsskolen i Upper East Region i Ghana. Strøm er en stor utgiftspost for skolen. I skoleåret 2017/2018 utarbeidet en gruppe studenter ved Fagskolen i Hordaland (FIH) en rapport som beskriver hvordan bruk av solenergi vil bidra til en ekstra reduksjon i driftskostnaden ved gården, sikre dens fremtidige drift, og muliggjøre realisering av fremtidige prosjekter. Dette arbeidet ble videreført av en ny gruppe i 2019 med bygging av et solcelleanlegg. Anlegget er installert i en kontainer, som er transportert til gården i Ghana.  Anlegget skal bl.a., forsyne en vannpumpe, samt utstyr knyttet til et kommende opplæringssenter.

Prosjektbeskrivelse

Det elektriske innvendig i kontainer er ferdig montert og koblet. Ingeniøren skal bistå med installering av solcellepaneler bestående av 32 paneler (PV), og komplettere dette med det øvrige anlegget i kontainer. Anlegget skal videre kobles til en vannpumpe og til strømnettet på gården. Som en del av oppdraget, skal ingeniøren også bistå med opplæring av utvalgte lokale frivillige i drift og vedlikehold.
 
Praktisk informasjon

  • Du vil reise på feltoppdrag i Ghana sammen med en annen ingeniør (som allerede er ansatt av IUG).
  • Lengden på feltoppdraget er ca. 2 uker.
  • Det er ønskelig at feltoppholdet gjennomføres en gang mellom uke 44 til 47, 2019.
  • I tillegg til de 2 ukene i felt må man beregne noe forberedelsesarbeid, samt tid til å skrive feltrapport etter hjemkomst. For- og etterarbeid er kun beregnet til et par timer per uke.

Interessert?
Les mer og søk her!

Søknadsfristen er 13. oktober!