Takk for ditt medlemskap!

– sammen kan vi gjøre en forskjell!

Ditt bidrag hjelper!

Takk for ditt medlemskap i Ingeniører Uten Grenser Norge! Nå som du er medlem bidrar DU i viktig arbeid for mennesker verden over. 

Som medlem har du blant annet mulighet til å delta i en av våre lokale avdelinger, dra på oppdrag ved å søke på en av våre utlysninger, og du har stemmerett ved Generalforsamlingen som avholdes i april hvert år. 

All offisiell kommunikasjon vil du motta per e-post. Vi anbefaler også at du følger oss på sosiale medier for oppdateringer om arbeidet vårt.

Din medlemskontigent bærer de administrative kostnadene som et medlemskap medfører. Dersom du ønsker å bidra til IUG uten selv å reise ut på et av våre oppdrag kan vi anbefale deg å bli fast giver. 

Bli fast giver

Les mer om vårt arbeid

Oppdrag

Master med Mening

Kompetanseutvikling

IUG


Ingeniører Uten Grenser er avhengig av støtte for å kunne gjøre det arbeidet vi gjør.

Som medlem får du tilgang på utlysninger av våre oppdrag, og kan bidra i IUG sin organisasjon. Bedrifter kan uforpliktende støtte oss gjennom et bedriftsmedlemskap, eller med en gave.

Kontakt oss

STØTT VÅRT ARBEID


Bli fast giver

Bli medlem

Gi en gave

HER FINNER DU OSS


Ingeniører Uten Grenser Norge
Telefon: + 47 958 91 632
Besøksadresse: Støperigata 1, 0250 Oslo, Norway
Postadress: Støperigata 1, Postboks 1636 Vika, 0119 Oslo, Norway
Org#: NOR 996 548 651