Takk for ditt bidrag!

-sammen kan vi gjøre en forskjell!

Takk for at du har blitt fast giver til Ingeniører Uten Grenser! Du er nå med på å hjelpe til viktig arbeid der teknologi og ingeniørkompetanse bidrar til en bedre hverdag for mennesker verden over. 

Les mer om vårt arbeid

Oppdrag

Master med Mening

Kompetanseutvikling

IUG


Teknologiske endringer er et teamarbeid, og vi trenger deg ombord! Bli medlem i IUG og du hjelper til med å levere bærekraftige tekniske løsninger rundt om i verden.

Som medlem får du tilgang på utlysninger av våre oppdrag, og mulighet til å bidra i organisasjonen. Bedrifter kan bli samarbeidspartnere, eller uforpliktende støtte oss gjennom et bedriftsmedlemskap eller med en gave.

Kontakt oss

HER FINNER DU OSS


Ingeniører Uten Grenser Norge
Telefon: + 47 958 91 632
Besøksadresse: Støperigata 1, 0250 Oslo, Norway
Postadress: Støperigata 1, Postboks 1636 Vika, 0119 Oslo, Norway
Org#: NOR 996 548 651