Takk for ditt medlemskap!

– sammen kan vi gjøre en forskjell!

Ditt bidrag hjelper!

Takk for ditt medlemskap i Ingeniører Uten Grenser Norge! Nå som du er medlem bidrar DU i viktig arbeid for mennesker verden over. 

Som medlem har du blant annet mulighet til å delta i en av våre lokale avdelinger, dra på oppdrag ved å søke på en av våre utlysninger, og du har stemmerett ved Generalforsamlingen som avholdes i april hvert år. 

All offisiell kommunikasjon vil du motta per e-post. Vi anbefaler også at du følger oss på sosiale medier for oppdateringer om arbeidet vårt.

Din medlemskontigent bærer de administrative kostnadene som et medlemskap medfører. Dersom du ønsker å bidra til IUG uten selv å reise ut på et av våre oppdrag kan vi anbefale deg å bli fast giver. 

Bli fast giver

Les mer om vårt arbeid

Oppdrag

Master med Mening

Kompetanseutvikling

IUG


Teknologiske endringer er et teamarbeid, og vi trenger deg ombord! Bli medlem i IUG og du hjelper til med å levere bærekraftige tekniske løsninger rundt om i verden.

Som medlem får du tilgang på utlysninger av våre oppdrag, og mulighet til å bidra i organisasjonen. Bedrifter kan bli samarbeidspartnere, eller uforpliktende støtte oss gjennom et bedriftsmedlemskap eller med en gave.

Kontakt oss

HER FINNER DU OSS


Ingeniører Uten Grenser Norge
Telefon: + 47 958 91 632
Besøksadresse: Støperigata 1, 0250 Oslo, Norway
Postadress: Støperigata 1, Postboks 1636 Vika, 0119 Oslo, Norway
Org#: NOR 996 548 651