og DU kan bidra!

Millioner av mennesker lever i områder hvor søppel flyter i gatene, og systemer for håndtering av avfall er mangelvare. Vi har alle
sett hvor ødeleggende dette kan være; for mennseker, for dyr, for havet og for verden vi lever i.

Vi jobber blant annet for å bidra med ingeniørkunnskap og teknologiske løsninger for innsamling og resirkulering av avfall i
utviklingsland. Vi leverer bærekraftige løsninger som er forankret i lokale behov, og som bidrar til en bedre hverdag for mennesker verden over. 

Gode avfallshåndteringssystemer fører til bedre psykisk og fysisk helse for menneskene som lever i områdene vi arbeider, og til et
bedre klima og miljø. I tillegg bidrar våre prosjekter til økt sysselsetting og inntektsgivende arbeid for lokalbefolkningen.

HJELP OSS OG HJELPE!

Tusen takk for din støtte. 

Les mer om våre oppdrag her.