Bli Teknologivenn

Teknologi som gjør en forskjell

Vi mener tilgang til kunnskap og teknologi er vesentlig for å oppnå FNs bærekraftsmål om å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene.

Bidra i arbeidet for å dele og gjøre teknologi og ingeniørkompetanse tilgjengelig  i sårbare områder ved å gi et fast beløp hver måned. Din støtte gjør en forskjell!

Bli Teknologivenn

Gi tilgang til rent og trygt vann

200kr per måned

Lys opp verden med ren energi

350kr per måned

Resirkuler for bedre helse og miljø

valgfritt beløp

Bli teknologivenn

Gi tilgang til rent og trygt vann

200kr per måned

Lys opp verden med ren energi

350kr per måned

Resirkuler for bedre helse og miljø

valgfritt beløp

Hjelp oss å bygge en bærekraftig og rettferdig verden for alle!

Flere millioner mennesker lever fortsatt i ekstrem fattigdom, en av fem jenter får ikke gå på skole, og 786 millioner mennesker mangler tilgang til rent vann – dette må endres! Hvert år bidrar frivillige ingeniører gjennom IUG til bærekraftige prosjekter forankret i lokale behov, men vi har fortsatt mye som må gjøres.

Som teknologivenn er du med på å gjøre vårt arbeid mulig, du bidrar til blant annet:

  • sikring av rent vann og gode sanitærforhold
  • installasjon av solcellepaneler og alternative energikilder
  • gjenvinning av organisk avfall og utvikling av biogassanlegg
  • design av anlegg for innsamling og resirkulering av avfall
  • omforming av plast til nyttige gjenstander
  • bygg og konstruksjon av skoler og samfunnshus
  • humanitær innovasjon for mer effektiv og bærekraftig bistandsarbeid

Tilgang til teknologi og utvikling av nye løsninger utgjør en viktig forskjell også i kampen mot utfordringene verden nå står overfor. Vi trapper opp innsatsen akkurat nå for å bidra til å hindre spredningen av koronaviruset både i inn- og utland.

LES MER OM VÅRT ARBEID

Oppdrag

Master med Mening

Kompetanseutvikling