Vi ser etter deg som har erfaring med 3D-modellering fra studier eller arbeid!

Ingeniører Uten Grenser (IUG) ser etter et team på to til fire personer til å lage 3D-modeller av eksisterende prototyper for prosjektet Trash into Cash. Dette innebærer å ta fysiske mål av prototypene og lage modeller i et program en selv har tilgang på. Modellene skal brukes som tegningsgrunnlag til fysisk bygging av flere maskiner, videreutvikling, illustrasjoner etc.

Bakgrunn

2018 samarbeidet Ingeniører Uten Grenser Norge (IUG) med UNHCR (FNs program for mennesker på flukt) om en avfallsanalyse i utvalgte leire i Etiopia, som ga anbefalinger til hvordan man kan omgjøre plastavfall til verdi for flyktninger.

Takket være finansiering fra Handelens Miljøfond pågår det nå et pilotprosjekt i Melkadida flyktningleir, ledet av Norges Geotekniske Institutt (NGI) for å utvikle et gjenvinningsanlegg som gjør at plastavfall kan gjenvinnes til nyttige produkter. Prosjektet har til hensikt å skape en selvgående bedrift som skal gi arbeidsplasser for flyktninger og verdssamfunnet. Bedriften skal ta for seg et system for innsamling av plastavfall (PET-flasker, HDPE-kanner og plastposer), sortering, rengjøring og bearbeiding til nye produkter som kan selges på det lokale markedet til en konkurransedyktig pris. Plasten som egner seg vil bli omdannet til nye produkter, mens resten vil bli brukt som energiforsyning til en smelteovn som brukes til å lage disse produktene. Det forventes at dette vil føre til en betydelig reduksjon av plastavfall samt skape bærekraftige levekårsmuligheter for flyktninger og verdssamfunnet.

Maskinene som skal bearbeide og gjenvinne plasten er utformet og bygget lokalt, med prinsippet om å bruke lokalt tilgjengelige ressurser. Dette er for å sikre bærekraftighet i den blivende gjenvinningsbedriften på sikt. Det er laget prototyper av disse maskinene i Etiopia, men grunnet situasjonen rundt COVID-19 og pågående reiserestriksjoner er det ikke mulig å gjennomføre testing av disse maskinen i leiren. Prosjektet bygger og tester derfor lignende maskiner her i Norge.

For å kunne smelte høy-kvalitetsplast uten å bruke elektrisitet ser prosjektet på muligheten for enkel, men renere teknologi for å utnytte energi-innholdet i lav-kvalitets plast/pappavfall som varme til å smelte plast for omforming. De teknologiene som nå testes ut er pyrolyse/gasifiseringsteknologi og forbrenning med posefilter. Disse prototypene er bygget og mesteparten av testingen er gjennomført, med gode resultater. En prototypene har også blitt bygget i Etiopia. I tillegg er det bygget en prototype av en vannrensingstank i Etiopia og en sykkeldrevet plastriver, som også skal bygges i Norge.

Det er disse maskinene som skal 3D-modelleres.

Prosjektet er et samarbeid mellom IUG, UNHCR, NGI og Flyktninghjelpen, med en dedikert prosjektgruppe som vil bistå under oppdraget.

Tidligere IUG-oppdrag med Trash into Cash:

Fase 1 – Evaluering av plastproblematikk på prosjektområdet og forslag til løsninger
Fase 2 – Design av gjenvinningsmaskiner
Fase 3 – Maskinprototyper settes opp i gjenvinningsanlegg på prosjektområdet
Fase 4 – Kopier av maskinene blir satt opp i Norge pga reiserestriksjoner, og pyrolyseenheten blir videreutviklet.

Praktisk informasjon:


Sted: Hjemmekontor + verksted i Oslo, i nærheten av Ullevål Stadion.

Arbeidsmengde: Ca. 20% over en periode på 2 måneder

Oppstart: Mars 2021

Søknadsfrist: 14. mars 2021

 

Interessert i andre muligheter for deltakelse i oppdrag og prosjekter?