Brenner du som oss for teknologi og bistand og har bred watsan erfaring?

IUG ser etter deg som vil lede og videreutvikle Faggruppen Vann og Sanitær i et toårig frivillig verv!

Fagutvalget er et internt rådgivende organ hvis hovedoppgave er å kvalitetssikre arbeidet til IUG Norge og våre frivillige ingeniører. Dette gjøres konkret gjennom bistand fra Fagutvalget til administrasjonen i oppdragsprosessene. De fleste oppdrag IUG Norge utfører vil være tverrfaglige og dekke over flere fagområder, noe som krever god dialog både mellom de ulike faggruppene, og mellom faggruppene og administrasjonen, for å ivaretas på best mulig måte. Faggruppeleder har ansvar for å koordinere, videreutvikle og vedlikeholde sin faggruppe, og skal sikre at gruppemedlemmene tilsammen har den nødvendige kompetansen. Faggruppeleder rapporterer til Fagutvalgsleder.

Faggruppen dekker alle vann og sanitær-rettede aktiviteter og oppdrag. Det innebærer blant annet vannforsyning, vannbalanse, grunnvann, brønnboring og hydrologiske undersøkelser

 Ansvarsområder:

  • Koordinere og videreutvikle egen faggruppe 
  • Bistå administrasjonen med faglig kvalitetssikring før, under og etter oppdrag
  • Søke råd og diskutere med andre faggrupper når nødvendig
  • Delta i forum med Fagutvalgsleder, Faggruppeledere og administrasjonen

Praktisk informasjon

Stillingen er et frivillig verv, i utgangspunktet 2 års forpliktelse for å ivareta kontinuitet

Arbeidsmengde: ca 2 timer i uken i snitt, men det må forventes at aktivitet varierer etter hvilke oppdrag IUG til enhver tid har.

Vi oppfordrer alle interesserte til å sende en kort motivasjonstekst og CV, og aktuelle kandidater vil bli innkalt til et digitalt intervju.

Søknadsfrist: 10. mars!

IUGs Fagutvalg


IUGs Fagutvalg ble opprettet i 2018, og har som overordnet mål å kvalitetssikre arbeidet til Ingeniører Uten Grenser Norges aktiviteter og oppdrag.

I henhold til vår strategi prioriterer IUG følgende fagområder: ren energi, gjenvinning, vann og sanitær, bygg og infrastruktur, maskin- og prosessteknikk, geoteknikk og IT og digitalisering. Fagutvalget ledes av Fagutvalgsleder og består av Faggruppeledere og gruppemedlemmer for hvert av disse områdene.

VÅRT ARBEID

Oppdrag

Master med Mening

Kompetanseutvikling