Har du ekspertise innen prosesser for avfallsortering, forbrenningsanlegg og HMS, eller håndtering av organisk materiale? 

 

Vi søker tre ingeniører for ett oppdrag i samarbeid med vår nye samarbeidspartner Penda Paper. Penda Paper ble etablert av skandinaviske investorer i 2015, og jobber med resirkulering av avfall i Etiopias hovedstad Addis Ababa. I samarbeid med Addis Ababa City Administration har Penda utviklet et fungerende system for innsamling av papir og kartong i hovedstaden, som igjen forsyner den lokale papirindustrien med råmateriale for videre produksjon. Nå skal de i gang med oppstart av et pilotprosjekt for innsamling og sortering av husholdningsavfall hovedstaden. 

IUG Norge søker nå 3 ingeniører til prosjektet der vi skal bidra med å forbedring av innsamling og sorteringsprosesser, være rådgiver for prosesser for forbrenningsanlegg med tanke på miljø og sikkerhet, og utvikle en plan/ metode for innsamling av organisk avfall. 

Til å utføre oppdraget er vi derfor på jakt etter et team på 3 ingeniører/ teknologer med kompetanse innen en et av følgende områder;

  • Prosesser for avfallssortering
  • Forbrenningsanlegg og HMS
  • Organisk avfallshåndtering

Det må påberegnes å jobbe med oppdraget fra Norge et par timer i uken i forberedelsesfasen til feltbesøket før selve feltbesøket finner sted i Addis Ababa i Etiopia. I tillegg må du påregne litt etterarbeid i form av rapportskriving fra oppdraget. 

Oppdraget har oppstart i august og alle søker bør være tilgjengelig for møter over Skype fra og med midten av August 2019. Feltbesøket vil skje i september – oktober 2019 og er forventet å vare i 4-6 uker. Vi åpner for søknader også fra personer som kan delta i kortere periode, vennligst spesifiser i søknaden når du er tilgjengelig for feltbesøk, og hvor lenge du har anledning til å være i felt. 

Interessert?

Les mer og søk her:

Søknadsfristen er 18. august!

 

Bilde hentet fra: https://twitter.com/pendapaper