IUG Norge søker styremedlemmer til Hovedstyret

Ingeniører Uten Grenser er en liten, ideell organisasjon som jobber for å gjøre teknologi tilgjengelig og overføre ingeniørkompetanse til utviklingsland. Hvert år utfører IUG en rekke oppdrag verden rundt hvor vi samarbeider med andre bistandsorganisasjoner med manglende teknisk kompetanse, der vårt bidrag inn i prosjektene er kvalifiserte ingeniører og teknologi som bidrar til en bedre hverdag for mennesker verden rundt.

IUG Norge søker nå etter nye styremedlemmer for å ta organisasjonen til nye høyder. Hovedstyret består av 5 medlemmer og 2 varamedlemmer som henholdsvis sitter 2 og 1 år av gangen. Ditt ansvar som styremedlem i IUG vil være å jobbe sentralt som en del av hovedstyret samt yte støtte administrasjonen. Som styremedlem vil du få muligheten til å påvirke en liten organisasjon med store ambisjoner. Nye styremedlemmer velges av Generalforsamlingen, IUGs øverste organ, i April 2020.

Man behøver ikke være IUG medlem for å søke, men må melde seg inn ved en eventuell tiltredelse.

spørsmål og forslag til kandidater kan sendes på mail til vk@iug.no.

Les mer om styrevervets arbeidsoppgaver og omfang og søk her!

Søknadsfristen er 15. februar!