Vil du være en del av IUGs fagutvalg?

Fagutvalget i IUG ble etablert i desember 2018, med utvalgsleder og fagansvarlig for Vannkraft, Solenergi, Vann og sanitær, Bygg og samferdsel og Gjenvinning. Vi har nå identifisert tre nye fagområdet som vi ønsker representert i fagutvalget, og er derfor på jakt etter tre ingeniører/ sivilingeniører/ teknologer med kompetanse innen en et av følgende områder;

  • Informasjonsteknologi
  • Maskin
  • Geoteknikk

Fagutvalget er et utvalg av frivillige medlemmer som skal være med på å ivareta den tekniske kvalitetssikring under planlegging, gjennomføring og avslutning av våre oppdrag. Utvalget skal også være med på å sikre kompetanse- og erfarings overføring mellom ingeniører og prosjekter, slik at vi opprettholder den høye kvaliteten i arbeidet vi utfører. På sikt vil du som medlem i fagutvalget lede en faggruppe innen ditt område.

Vi søker deg som har

  • Solid akademisk og praktisk kompetanse innen nevnte fagområde med minimum fem års erfaring
  • Gjennomført minst et bistandsoppdrag, men gjerne flere
  • Villighet til å delta i fagutvalg og å forstå etableringen av underliggende faggruppe

Vervet er frivillig uten lønn, og vi ønsker at du forplikter deg til 1-2 år for å ivareta kontinuitet i arbeidet.

Søknadsfrist: 1. juli 2019

Send inn din søknad for ditt fagområde;

Søk fagutvalget – Informasjonsteknologi
Søk fagutvalget – Maskin
Søk fagutvalget – Geoteknikk