Vi du være mentor for en Master med Mening student på oppdrag i Uganda?

Vi søker en ingeniør med erfaring innen vannsikkerhet, som har mulighet til å bidra med sin kompetanse i Uganda hos Nyenga Foundation. Oppdraget varer i ca. 2 uker, og du vil være mentor for en masterstudent som skriver Master med Mening.

IUGs partner Nyenga Foundation driver et senter for utvikling på landsbygda i Uganda. Senteret har jordbruk, fiskeoppdrett, barnehjem, helsestasjon og grunnskole. Her tilbys også mikrofinanslån og hjelp med å etablere egne arbeidsplasser. Målet til Nyenga Foundation er å fremme bærekraftig vekst gjennom å styrke enkeltindivid, familier og lokalsamfunn. Tilgang på tilstrekkelig med vann (både kvantitet og kvalitet) er avgjørende for mange av senterets aktiviteter.

Søknadsfristen er 14. juli!