Er du en erfaren vann- og avløpingeniør? IUG trenger deg til en givende mentor-stilling!

Vi ser etter én ingeniør som ønsker å bidra med sin kompetanse som mentor i felt i Tanzania for to studenter fra NTNU som skriver Master med Mening.

Bakgrunn

IUGs partner Kirkens Nødhjelp, og deres lokale partnerorganisasjon 4CCP, har rehabilitert og installert grunnvannspumper (håndpumper og solardrevet pumper) i regionene Mbulu, Hanang og Mkalama i Tanzania. Grunnvannet har tilstrekkelig kvalitet som drikkevann, med unntak av høye fluornivå i noen brønner. De nylig installerte solardrevne pumpene ser ut til å fungere bra, men de er basert på relativt ny teknologi, så det trengs mer kunnskap om blant annet levetidskostander, dimensjonering, drift og vedlikehold.

Masterstudentene fra NTNU skal studere pumpene som allerede er installert i området og gjøre ulike målinger og analyser, slik at de kan dokumentere nåværende funksjonalitet og gi råd om hvordan pumpene kan optimaliseres i nye prosjekter. Studentene vil videre studere flerbruk av vann i 6 landsbyer, om det er samsvar mellom vannbehov og reservoarkapasitet og pumpeytelse, og at vannet har tilfredsstillende kvalitet.

Praktisk informasjon

Vi ser etter:

  • 1 vann- og avløpingeniør med kompetanse innen målesystemer for beregning av vanntilførsel og –forbruk, og pumping fra brønner. Hun eller han bør helst ha erfaring fra internasjonalt feltarbeid.

Feltoppdraget i Tanzania, vil vare i ca. 2 uker og gjennomføres i slutten av Januar / begynnelsen av Februar 2020.

Interessert?

Les mer og søk her!

 

Søknadsfristen er 17. november!