Har du erfaring med å arrangere Missing Maps “mapathons”?

Ingeniører Uten Grenser (IUG) ser nå i samarbeid med Metier OEC etter en frivillig som ønsker å være med som fagansvarlig på å utvikle en opplæringsmodul for gjennomførelse av Missing Maps arrangementer («mapathons»). Den digitale modulen vil fungere som opplæring for de som ønsker å være fasilitatorer for Missing Maps. Fasilitatorene har ansvar for å gjennomføre mapathons, vise de frivillige hvordan man bruker Missing Maps, samt å følge opp og svare på spørsmål underveis i arrangementet.

Bakgrunn

Mange av områdene hvor humanitære katastrofene oppstår, «mangler» bokstavelig talt fra kartene våre, og bistandsarbeiderne kan derfor risikere å bli stående uten den viktige informasjonen de trenger for å ta beslutninger om utrykning og iverksetting av nødhjelp.

Konseptet bak prosjektet Missing Maps er en digital dugnad som kan gjøres fra Norge (eller hvor som helst med god nettverkstilgang), der alle kan hjelpe til med å kartlegge områder hvor humanitære organisasjoner prøver å møte behovene til sårbare mennesker. Initiativet ble tatt av Røde Kors, Leger Uten Grenser og Humanitarian OpenStreetmap Team (HOT), som koordinerer tiltaket internasjonalt.

Den digitale kartdugnaden har tatt av i Norge, og Ingeniører Uten Grenser arrangerer og koordinerer det meste av dette. Det arrangeres jevnlig nye mapathons – dager der deltakere møtes, får en gjennomgang og sammen jobber med kartlegging. De frivillige sporer satellitt-bilder i applikasjonen OpenStreetMap, og informasjonen de lagrer blir umiddelbart tilgjengelig for nødhjelpsorganisasjonene. Opplegget er enkelt, engasjerende og givende; man kartlegger steder som aldri ville vært prioritert av kommersielle kartselskaper, og man blir kjent med hvordan landskap og infrastruktur ser ut på steder man antakelig aldri ville besøkt ellers.

Når katastrofen inntreffer, er det lett å føle seg handlingslammet og hjelpeløs – men med Missing Maps kan man faktisk gjøre noe konkret for å hjelpe til. Og takket være Missing Maps må man heller ikke nødvendigvis i felt for å være til hjelp.

Praktisk informasjon:


Sted: Hjemmekontor (møter avholdes digitalt)

Arbeidsmengde: Ca. 10% over en periode på 3 måneder

Oppstart: September 2021

Søknadsfrist: 9. august 2021

 

Interessert i andre muligheter for deltakelse i oppdrag og prosjekter?