Hjelpe til med prosess og HMS for plastgjenvinning i prosjekt fra Norge?

Vi søker 3 – 4 ingeniører som ønsker å assistere vår nye samarbeidsorganisasjon Strømmestiftelsen med å lage en prosjektplan for deres prosjekt innen plastgjenvinning. 

Strømmestiftelsen samarbeider med lokale entreprenører i Vest-Afrika i prosjekter hvor plastavfall blir innsamlet, smeltet og til slutt omformet til skolepulter, som illustrert på bildet over. Ingeniørene vi søker skal vurdere prosessen og komme med forslag til forbedringer, der det overordnede målet er å gjøre prosessen mer miljøvennlig samt å verne om personlig sikkerhet for arbeiderne. 

Prosjektet gjennomføres fra Norge, er på frivillig basis, og kan gjennomføres på fritiden ved siden av jobb. Varigheten for oppdraget er 4-6 timer per uke i 4 uker fra ansettelsesdato. Dette blir vi enige om, og søker bør kunne være noe fleksibel når det kommer til tidspunkt. 

Du bør ha bakgrunn i (minst) ett av disse fagområdene:

  • Maskin / prosess; forbedringer og vedlikehold
  • Plast (herunder omforming av plastmateriale, materialteknologi, gjerne kunnskap om forskjellige typer plast)
  • HMS
  • Erfaring med reduksjon av farlige utslipp.

Kunnskap og erfaring innen prosjektledelse vil kunne telle positivt.

Videre bør du ha:

  • Utdanningsnivå: høyskole / universitet
  • Erfaring med praktisk prosjektgjennomføring
  • Ønskelig, men ikke et krav: fransk skriftlig og muntlig

Vi ser etter kvalifiserte søkere fra hele landet. 


Søknadsfristen er 21. juli!