Fornybar energi

Utviklingsfondet | Etiopia

Om Prosjektet


Som et ledd i IUG sitt strategiske samarbeide med Utviklingsfondet sendte vi i November 2015 en ingeniør fra vår samarbeidspartner Multiconsult på oppdrag til Etiopia. Målet var å se på hvordan fornybar engergi kan implementeres i Utviklingsfondets femårige program (2016-2020) for fattigdomsbekjempelse Climate Adaptation and Rural Development (CARD) (2016-2020).

Bestillingen var generelt og det stiltes store krav til fleksibilitet fra ingeniøren vi sendte ut i forhold til å omstille seg og sin ekspertise til lokale forhold og forventninger.  Dette er igjen et godt eksempel på hva våre ingeniører forventes å løse ut i felt. Det er ikke alltid den åpenbare løsningen er det som skal til. Vi håper at dette kan danne grunnlaget for ytterligere spissing av programmer for Utviklingsfondet og at vi i IUG kan være med på å hjelpe til med dette.  Her er vår ingeniør, Linn Silje, sine tanker rundt oppdraget; 

Prior to the field mission, I studied relevant reports and prepared a plan on which stakeholders it would be useful to meet during my stay. The first days in Addis Ababa, I met several NGOs engaged in renewable energy as well as representatives from the Government of Ethiopia. During those meetings, I suddenly understood that the initial plan I prepared at home needed to be adjusted to fit the actual situation on the ground and the context of the CARD program. After a few days in Addis, I travelled to two different woredas (kommuner) north of the capital to get a better understanding of the current situation in the rural areas and to learn from the rural communities that have already been introduced to renewable energy resources like solar- and bioenergy. In my current work, I am engaged in renewable energy projects mainly at macro level – such as development and implementation of large grid connected projects and development programs. Meeting the persons in the  rural context confirmed the observation from the meetings in Addis, and I realised that the solution here would be small systems within the payment capacity of the rural people instead of the bigger ones that require access to microfinance and quite advanced business models.

Bakgrunn for prosjektet

Although Ethiopia is endowed with abundant renewable energy resources, only some 25 % of its population have an electricity supply in their homes. In the rural areas, the corresponding number is as low as approximately 2 %. Traditional forms of energy, such as firewood, is causing increasing deforestation and soil erosion, as well as health problems such as respiratory diseases. People living in rural areas also face challenges in providing lighting through kerosene and dry cell batteries. 

This is the current situation in most of the targeted areas for the Development Fund (DF) of Norway in Ethiopia´s new program on poverty reduction – “Climate Adaptation and Rural Development (CARD) program (2016-2020)”. In this regard, DF wanted to look at different sources of renewable energy, and get recommendations on what type of interventions would fit into the CARD program. 

Last ned rapporten for tekniske detaljer relatert til prosjektet. 

Informasjon


Fakta

Lokasjon Addis Ababa, Etiopia
Samarbeidspartner Utviklingsfondet
Fagområde Fornybar Energi
Tidsrom November 2015

Nedlastbar informasjon

Rapport Last ned rapport her
Ekstern lenke Ekstern artikkel

IUG


Teknologiske endringer er et teamarbeid, og vi trenger deg ombord! Bli medlem i IUG og du hjelper til med å levere bærekraftige tekniske løsninger rundt om i verden.

Som medlem får du tilgang på utlysninger av våre oppdrag, og mulighet til å bidra i organisasjonen. Bedrifter kan bli samarbeidspartnere, eller uforpliktende støtte oss gjennom et bedriftsmedlemskap eller med en gave.

Kontakt oss

HER FINNER DU OSS


Ingeniører Uten Grenser Norge
Telefon: + 47 958 91 632
Besøksadresse: Støperigata 1, 0250 Oslo, Norway
Postadress: Støperigata 1, Postboks 1636 Vika, 0119 Oslo, Norway
Org#: NOR 996 548 651