Pålitelig vanntilførsel i Tanzania

Om Oppdraget

I 2020 gjennomførte NTNU stundentene Ingebjørg og Nina sin Master med Mening med feltoppdrag i Tanzania, i samarbeid med 4 Corners Cultural Program (4CCP).

Nesten halvparten av befolkningen i de rurale områdene i Tanzania er uten tilgang tilsikre vannkilder. Befolkningen må bruke mye tid på å samle vann, og drikkevannsbårnesykdommer forårsaket av forurenset vann er vanlig. Tilgang til en forbedret vannkilder essensielt for å sikre økonomisk, miljømessig og sosial bærekraft i landet.

Endringer i nedbørsmønstre og rask befolkningsvekst påvirker en allerede anstrengtvannforsyningssituasjon i Tanzania. Tidligere har regnvann vært viktig som vannkildemange steder. På grunn av klimaendringer er det økt behov for å kunne bruke grunnvann. Grunnvann påvirkes lite av ustabile nedbørsmønstre og blir dermed sett på somen pålitelig vannkilde.Grunnvannet må ha tilstrekkelig kapasitet og være av tilfredsstillende kvalitet forå være en pålitelig vannkilde.

Denne oppgaven evaluerer grunnvannets pålitelighet i distriktene Hanang, Mbulu og Mkalama i Tanzania i form av tilgjengelighet, forvaltningog kvalitet.Tilstrekkelig vanntilgang ble undersøkt basert på tilgjengelighet og forvaltning avgrunnvann.

Fjernovervåking av grunnvannsnivået viste at tilgjengeligheten av grunnvann er stabil og ytterligere utvinning kan utføres uten risiko for å redusere grunnvannsstanden.
Resultatene viser at folks tilfredshet med vanntjenestene ikke reflekteres av hvor fornøyde de er med vannforsyningsorganisasjonene (COWSO), men er påvirket av andre faktorer. Befolkningens tilfredshetsnivå påvirkes sterkt av avstanden til brønnene og om de må bruke en lokal brønn i den tørre årstiden. Derfor bør innsatsen videre fokusere på å gi trygt vann til avsidesliggende områder, spesielt i den tørre årstiden.

Når det gjelder kvalitet, gir høye fluorinnhold i grunnvann helsemessige utfordringeri Tanzania. Denne oppgaven undersøker potensialet til forskjellige fluoradsorbenter.
ce H2SO4 behandlet aktivert aluminium har høy fluoradsorpsjon, men er for kostbar. Adsorpsjon med moringa- og neemblader ble undersøkt som et billig alternativ.
Denne studien fant at adsorpsjon med moringa og neemblader ikke er egnet.
Denne oppgaven viser at det er nok grunnvann i distriktene Hanang, Mbulu ogMkalama i Tanzania, men at det er problemer med forvaltningen slik at tilgjengeligheten for befolkninger er ustabil gjennom året. 

Ønsker du å lese hele oppgaven kan denne lastes ned i menyen til høyre. 

Fakta

År
Type oppdrag
Fagområde
Samarbeidspartner
Land

Nedlastbar informasjon

Powered by Cornerstone