Økt bevissthet om plastproblemet og resirkulering av plast - gjenvinningsstasjonen i Dar es Salaam, Tanzania

Om Oppdraget

I mars 2023 reiste ingeniørene Arnfinn Matre og Marius Hagen på feltoppdrag for å fortsette arbeidet med plastgjenvinningsstasjonen som ble oppført i samarbeid med NITO og Tanzania Explorer i 2022.

Bakgrunn

I 2022 bidro Ingeniører Uten Grenser (IUG) til å sette opp en småskala plastgjenvinningsstasjon (container) i Dar-es-Salaam, Tanzania.
Prosjektet ble gjort sammen med NITO og den lokale prosjektpartneren Tanzania Explorer (TE).

Den tekniske rapporten fra 2022 oppdraget kan leses her.

Målet med prosjektet er å øke bevissthet og redusere plastavfall på stranden nær Tanzania Explorer-kontoret i Dar Es Salaam ved å sette i gang et lite plastgjenvinningsverksted basert på Precious Plastics-systemet. Ryddingstiltak for plastavfall er viktig for å ivareta økosystemene både på land og til havs. I tillegg vil lokalsamfunnet kunne dra nytte av innsamling av avfall og salg av produkter, gjennom å skape nye jobbmuligheter og inntektsgenerering.

Oppdrag

I januar 2023 arrangerte NITO en innovasjonskonkurranse for ingeniørstudenter. Målet var å finne nye bærekraftige produkter for å resirkulert plast, og vinnerlaget i konkurransen foreslo å lage takrenner og andre produkter av resirkulert havplast. Til dette formålet foreslo de å kjøpe en plastplatepresse fra PreciousPlastic, en kvistkvern som skal brukes som kvern, og relevante former for å lage takrenner og braketter.

I mars 2023 reiste IUG-frivillige Arnfinn og Marius til Dar es Salaam på et to ukers oppdrag og bidro med teknisk ekspertise, optimalisering av eksisterende maskineri, installering av ny varmepresse og støtte til studentene i feltarbeidet.

Den tekniske rapporten kan lastes ned i menyen til høyre.

______________________________________________________________________________________________________________

Background

In 2022 Engineers Without Borders (EWB) helped set up a small-scale plastic recycling container in Dar-es-Salaam, Tanzania. The project was done together with NITO and the local project partner Tanzania Explorer (TE).

The technical report from the 2022 assignment can be read here.

Overall, the aim of the project is to raise awareness and reduce plastic waste on the beach close to the Tanzania Explorer office in Dar Es Salaam by commissioning of a small plastic recycling workshop based on the Precious Plastics system. Plastic waste clearance measures are important to safeguard ecosystems both on land and at sea. In addition, the local community could benefit from the collection of waste and the sale of products, through creating new job opportunities and income generation.

Assignment

In January 2023, NITO organized an innovation competition for engineering students. The goal was to find a more effective method to recycle plastics and to find a viable business model for the recycling station. The winning team of the competition proposed making roof gutters and other products out of recycled ocean plastics. For this purpose, they suggested buying a plastic sheet press from PreciousPlastic, a twig grinder to be used as a shredder, and relevant molds for making roof gutters and brackets.

In March 2023, EWB volunteers Arnfinn and Marius travelled to Dar es Salaam on a two weeks assignment and contributed with technical expertise, optimizing existing machinery, installing new machinery and supported the students is the field. 

The technical report can be downloaded from the menu on the right.

Fakta

År
Type oppdrag
Fagområde
Samarbeidspartner
Land

Nedlastbar informasjon

Powered by Cornerstone