Stiftelsen Nyenga

Nyenga – senter for utvikling i Uganda

IUG har hatt flere oppdrag hos Stiftelsen Nyenga, som driver et senter for utvikling på landsbygda i Uganda.
Senteret har jordbruk, fiskeoppdrett, barnehjem, helsestasjon og grunnskole. Her tilbys også mikrofinanslån og hjelp med å etablere egne arbeidsplasser.
Målet til Stiftelsen Nyenga er å fremme bærekraftig vekst gjennom å styrke enkeltindivid, familier og lokalsamfunn.
Nyenga ligger ca 20km fra Jinja, Ugandas nest største by. Tilgang til stabil energi og vanntilførsel er avgjørende for å kunne drive et helt utviklingssenter. I tillegg er det viktig å fokusere på energikilder som ikke er med på å bidra til avskoging og helseproblemer, slik tre-brensel og parafin ofte gjør.

 

Powered by Cornerstone