Samarbeidspartnere

– hovedpartnere

Heidelberg Cement Norway AS Logo

HeidelbergCement i Norge samarbeider for å utvikle infrastruktur som gir en bedre hverdag for mennesker i sårbare områder. Partnerskapet vil støtte opp om behovet for en mer robust infrastruktur i sårbare områder, med vekt på effektiv bruk av ressurser og teknologi med lave utslipp. Ansatte i HeidelbergCement og datterselskapene vil bidra med kunnskap og engasjement i internasjonale prosjekter, og til økt interesse for bærekraftige bygg og konstruksjoner gjennom kontakt med studenter og andre. Som en av verdens største leverandører av byggematerialer med om lag 1350 ansatte i Norge har HeidelbergCement og datterselskapene betydelig kunnskap innen bygg og anlegg. Produksjon av materialer med lave utslipp har lenge vært høyt prioritert. Samarbeidet med Ingeniører Uten Grenser passer derfor godt med HeidelbergCements visjon om å bygge et bærekraftig samfunn.

Som en del av sitt samfunnsansvar er Hafslund-konsernet fra år 2015 samarbeidspartner med Ingeniører uten grenser (IUG) Norge. Samarbeidet er med og bidrar til Halfslunds samfunnsengasjement samtidig som det gir muligheter for medarbeidere å engasjere seg i bistandsarbeid lokalt og globalt. “Hafslund er et konsern med mange ingeniører i flere selskaper og med ulike oppgaver. Å ta samfunnsansvar dels gjennom økonomisk støtte til en organisasjon som vi kan relatere til som virksomhet, og dels gjennom å legge til rette for motiverte ansatte som ønsker å bidra med utgangspunkt i personlig motivasjon, er to gode grunner for oss i Hafslund å velge IUG som samarbeidspartner. Til sammen har vi tro på at samarbeidet kan gjøre veien kortere fra engasjement til handling for ingeniører og andre som ønsker å være med på å utgjøre en forskjell ved å lindre nød”.
NITO har vært en viktig støttespiller for Ingeniører Uten Grenser Norge (IUG) siden oppstarten i 2011. Støtten har hovedsakelig bestått av et sponset kontorrom og konferansefasiliteter, noe som har vært et betydelig bidrag. Dette, sammen med regelmessig råd og diverse donasjoner og tilskudd gjennom årene, har sørget for at NITO er en av våre betydelig støttespillere. IUG student avdelinger holder et nært og fruktbart samarbeid med NITO. IUG mener at NITO er en relevant partner, og at begge har muligheter til å nyte godt av hverandres aktiviteter. NITO og IUG Norge har forpliktet seg til et gjensidig samarbeid i flere år fremover.
Norconsult har i flere år hatt en formell samarbeidsavtale med IUG Norge. Dette samarbeidet innebærer en toveis forpliktelse mellom de to organisasjonene. Norconsult støtter IUG Norge økonomisk samt dekke lønnen til sine ansatte som reiser på feltoppdrag i utlandet i regi av IUG Norge. IUG Norge vil bistå Norconsult med kapasitetsbygging av sine ansatte gjennom å engasjere dem i IUG Norges humanitære prosjekter.
Asplan Viak er det nyeste tilskuddet av samarbeidspartnere for IUG Norge. Asplan Viak og IUG Norge inngikk partnerskap i januar 2019. Vi er stolt av å ha Asplan Viak med på laget! Fremover skal vi sammen arbeide for å nå FNs bærekraftsmål, og fortsette å levere teknisk og ingeniørmessig kompetanse til bistandsprosjekter. Gjennom samarbeidet vil medarbeidere i Asplan Viak få tilgang til å reise på oppdrag for IUG Norge, og sammen arrangere arrangementer innen felles samarbeidsområder.
NGI har i flere år vært strategisk partner med IUG Norge. Samarbeidet innebærer en toveis forpliktelse mellom de to organisasjonene, hvor NGI vil støtte IUG Norge økonomisk samt dekke lønnen til sine ansatte som reiser på feltoppdrag i utlandet i regi av IUG Norge. IUG Norge vil bistå NGI med kapasitetsbygging av sine ansatte gjennom å engasjere dem i IUG Norges humanitære prosjekter. NGIs samarbeid med IUG Norge er resultat av NGIs strategi for bidra ifm. internasjonale naturkatastrofer og NGI-ansattes ønsker om å ta samfunnsansvar og tilby sin ingeniørkompetanse i slike situasjoner.
Multiconsult var det første selskapet i Norge til å inngå en formell samarbeidsavtale med IUG Norge. Dette samarbeidet har gjennom flere år vært, og er fortsatt svært viktig for IUG Norge. Samarbeidet innebærer en toveis forpliktelse mellom de to organisasjonene. Multiconsult støtter IUG Norge økonomisk og dekker lønnen til sine ansatte som reiser på feltoppdrag i utlandet i regi av IUG Norge. IUG Norge vil bistå Multiconsult med kapasitetsbygging av sine ansatte gjennom å engasjere dem i IUG Norges humanitære prosjekter.

VÅRT ARBEID

Oppdrag

Master med mening

Kompetansebygging

IUG


Ingeniører Uten Grenser er organisasjonen for ingeniører som bryr seg om verden. Vi arbeider for å dele og gjøre teknologi og ingeniørkompetanse tilgjengelig i sårbare områder.

Kontakt oss

STØTT VÅRT ARBEID


Bli Teknologivenn

Bli medlem

Gi en gave

Bli samarbeidspartner

VIPPS til 101593

Gavekonto: 1506.33.94499

 

HER FINNER DU OSS


Besøksadresse:
Ingeniører Uten Grenser Norge
c/o TheFactory
Nedre Vollgate 3
0158 Oslo
Norway

Org#:NOR 996 548 651