Det er lite som er mer meningsfylt enn å produsere mat. Høyere frekvens av ekstremvær, tørke, flom og erosjon gjør det ikke på noen måte enklere, og vann- og matsikkerhet er et av de viktigste temaene innen utviklingsarbeid i sørlige Afrika.

Dyrkingsmetoder som har vært benyttet de siste 60-70 årene har først og fremst prioritert kortsiktig avkastning fremfor langsiktig bærekraft og jordsmonnet er mange steder ødelagt eller alvorlig truet. Vann- og matsikkerhet er derfor et av de viktigste temaene innen utviklingsarbeid i sørlige Afrika. Ingeniører Uten Grenser (IUG) Norge er en ideell organisasjon som formidler ingeniørkompetanse og teknologi til prosjekter i det globale Sør. Jordbruk har lenge vært på vår dagsorden, og per 2021 har vi flere oppdrag innen jordbruksteknologi og -effektivisering, jobbskaping, og biokull på agendaen – blant annet i Tanzania og Uganda.

I Europa gjennomgår landbruket nå en transformasjon hvor «smart» bruk av data blir benyttet til å planlegge, justere og overvåke landbruksproduksjonen. Men hva så med Afrika, hvor den lokale investeringsevnen gjerne blir kontrollert av utenlandske utviklingsbanker og multinasjonale kommersielle interesser? Kan de samme metodene som blir benyttet i Europa skaleres til å støtte den afrikanske landbruksbonden, kakaoplantasjen eller kornåkeren i forvaltning av vannressurser og næringstilførsel?

Asplan Viak er engasjerte i to større EU-prosjekt som arbeider med bærekraftig landbruk: DEMETER og Stargate. Dette webinaret vil introdusere deltakerne til teknologi og ideer fra disse prosjektene i dag og forhåpentlig sette tankene deres i gang med hensyn på hvordan “store, kompliserte og teoretiske løsninger” kan benyttes for “små, nære og praktiske formål”.

Når: 22.juni kl 12:00 – 13:00

Hvor: Online, du får tilsendt link til webinaret på e-post

Webinaret er gratis og åpent for alle. 

Meld deg på her

Møt våre foredragsholdere: 

Helene Svendsen
Prosjektkoordinator, IUG Norge

Helene er samfunnsviter med mastergrad fra Senter for Utvikling og Miljø ved Universitetet i Oslo, med fokus på ressursforvalting. Hun har siden 2017 jobbet med planlegging, gjennomføring og oppfølging av IUGs internasjonale prosjekter.

Stein Runar Bergheim
Leder for FoU i Asplan Viak Digitale Tjenester

Runar er til daglig bosatt i Brussel. Han beskriver seg selv som en ortodoks vestlending som har levd i eksil i Midt-Østen og EU siden 2008. Han er opptatt av store data, små problem og pragmatiske løsninger.

Andre artikler

Vann og Sanitær IUG Norge Teknologivenn

Hvordan vaske hender uten tilgang til vann?

av IUG Norge | 17.feb 2021

Hvordan kan ingeniører bidra til å skaffe rent og trygt vann?

Nyenga Nils-Otto Vann og Sanitær IUG Norge

Vannsikkerhet ved Utviklingssenter i Uganda

av IUG Norge | 10.nov 2019

Hvordan vurdere og sikre vanntilførsel og -forbruk ved et Utviklingssenter i Uganda?

Opptak fra tidligere webinarer med IUG

Her kan du se opptak fra noen av våre tidligere webinarer med ulike tema. 

Webinar: 2021 A Space Odyssey – Afrika sett fra “rommet”

Det er lite som er mer meningsfylt enn å produsere mat. Høyere frekvens av ekstremvær, tørke, flom og erosjon gjør det ikke på noen måte enklere, og vann- og matsikkerhet er et av de viktigste temaene innen utviklingsarbeid i sørlige Afrika.Dyrkingsmetoder som har...

Se opptak fra webinar om Waste for Warmth

En innføring i vårt innovasjonsprosjekt Waste for Warmth

Se opptak fra webinar om gjenvinning

Se opptak fra webinaret vårt om gjenvinning 25.august!

Se opptak fra webinar 17.juni 2020

Se opptaket her, hør hvordan det er å være frivillig hos oss!

IUG


Ingeniører Uten Grenser er organisasjonen for ingeniører som bryr seg om verden. Vi arbeider for å dele og gjøre teknologi og ingeniørkompetanse tilgjengelig i sårbare områder.

Kontakt oss

STØTT VÅRT ARBEID


Bli Teknologivenn

Bli medlem

Gi en gave

Bli samarbeidspartner

VIPPS til 101593

Gavekonto: 1506.33.94499

HER FINNER DU OSS


Adresse:
Ingeniører Uten Grenser Norge
c/o TheFactory
Nedre Vollgate 3
0158 Oslo
Norway

Org#: NOR 996 548 651