IUG Norge representert i EWB-International

IUG sin styreleder Karl Ove Ingebrigtsen ble nylig valgt inn i styret i Eningeers Without Borders – International. Dette er et samarbeidsorgan for nærmere førti nasjonale EWB’er rundt omkring i verden. 

- Min visjon for EWB-International er å fortsette den viktige utviklingen av et organ som bidrar til å koordinere, fremme og styrke den globale EWB-bevegelsen. Gjennom styrket samarbeid mellom de nasjonale EWBene skaper vi en større kollektiv anerkjennelse, innflytelse og et mer slagkraftig humanitært ingeniørarbeid, sier nyvalgt EWB-I styremedlem Karl Ove Ingebrigtsen. 

De siste årene har EWB-I gjort flere grep for å være en solid støttespiller for de nasjonale EWB/IUG’ene. Med Karl Ove på plass i styret, vil IUG Norge kunne følge dette arbeidet tett - og vi gleder oss til å være med å styrke dette viktige samarbeidsorganet for humanitær ingeniørinnsats. IUG Norge gratulerer Karl Ove med viktig verv! 

Les mer om EWB-International her: https://www.ewb-international.org/ 

 

For ytterligere kommentarer, kontakt:

  • Karl Ove Ingebrigtsen, styreleder IUG Norge/styremedlem EWB
    International, karl_ove@msn.com, 90 84 75 37
  • Heidi Hovland Bergfald, kommunikasjonssjef IUG Norge
    heidi@iug.no, 48 03 05 59

 

Powered by Cornerstone