SAMARBEID BEDRIFT

Ingeniører Uten Grenser har et tett samarbeid med våre partnere i næringslivet. Det er avgjørende for gjennomføringen av IUGs prosjekter, bidrar til humanitær innovasjon og sikrer kompetansedeling mellom næringsliv og bistandsarbeid. 

Kontakt oss om samarbeid

IUGs PARTNERPROGRAM

Din bedrift kan samarbeide med IUG på flere nivåer der samarbeidet tilpasses din bedrift gjennom vårt partnerprogram. Partnerprogrammet er definert i ulike nivåer. 

Gullpartner Sølvpartner Bronsepartner Bedriftsmedlem
fra kr 400.000;
Et eksklusivt, tett og godt samarbeid over tid.
fra kr 250.000;
Et betydelig samarbeid med fordeler for begge parter.
fra kr 50.000;
Et program for dere som ønsker å bidra til IUGs arbeid.
kr 20.000;
Din bedrift er medlem i IUG

BEDRIFTSPARTNERE
____________

BEDRIFTSPARTNERE
Powered by Cornerstone