Master med Mening

Hva er Master med Mening?

En Master med Mening (MmM) gir masterstudenter muligheten til å skrive en master med et unikt utviklingsperspektiv i form av å bidra med praktisk og teoretisk fagkunnskap fra sitt studium inn i relevante problemstillinger i lav- eller mellominntektsland. I samarbeid med IUG og en samarbeidspartner i felt, får studenter muligheten til å skrive en master med en annerledes og betydningsfull kontekst. Oppgaven består av en teoretisk del og et feltarbeid, sammen med en erfaren ingeniør; en IUG mentor. På denne måten blir oppgaveskrivingen en god introduksjon til utviklingsarbeid for studenter, samtidig som den kan være til nytte for noen i form av å løse konkrete problemstillinger i felt.

Oppgaven kan være knyttet til ulike ingeniørfaglige felt, som vann- og avløp, ren energi, bygg- og infrastruktur, m.m. Master med Mening gir en sjelden mulighet til å kunne bidra praktisk med sin fagkunnskap ved å dekke et lokalt behov i felt. I tillegg til vil studentene lære å sette seg inn i samfunnsaktuelle problemstillinger med helt andre forutsetninger enn vi er vant til i Norge. Masterstudenter som har lyst til å skrive en MmM vil kunne jobbe med en oppgave av stor lokal verdi og bidra til å gjøre en reell forskjell for mennesker og miljø.

Fordeler ved å bli MmM-student:

  • Internasjonal erfaring
  • Skille deg ut fra mengden i en jobbsøkerprosess
  • Erfaring med å samarbeide i en annen kulturell kontekst
  • Lære av- og arbeide med en IUG-mentor
  • Utfordre deg selv
  • Lære mer om utviklingsarbeid
  • En annerledes masteroppgave

 

Ler mer om MmM og retningslinjene her:

Last ned retningslinjer for MmM

 

Hvem kan søke?

IUG tilbyr Master med Mening til masterstudenter innen ingeniør- og teknologifag, på studiesteder hvor vi har en lokalavdeling. Dersom du er student og interessert i å skrive MmM, ber vi deg om å undersøke om IUG har en lokalavdeling på ditt studiested og ta kontakt med den avdelingen. 

Finn din lokalavdeling

 

Hvordan søke?

For å kunne søke om MmM må du kontakte din lokalavdeling ved ditt studiested. Lokalavdelingen hjelper deg med de første skrittene mot en MmM, og kan bistå med veiledning i forhold til å finne en passende samarbeidspartner i felt, tidligere MmM-oppgaver og søknadsskjemaet. Sammen med din studieveileder og samarbeidspartneren i felt, utarbeider du en problemstilling for masteroppgaven.

Søknadsfristene er:

15. mars for oppgaver med feltarbeid påfølgende høstsemester

15. oktober for oppgaver med feltarbeid påfølgende vårsemester

 

Maks to masterstudenter kan søke sammen om et MmM-prosjekt.

Søknadsskjema

 

Trenger du inspirasjon til din egen MmM-oppgave?

Les noen gode eksempler på MmM-oppgaver skrevet av tidligere masterstudenter

Utlysninger
Utlysninger
Som MmM–student kan man foreslå, formulere og utvikle sin egen oppgave.
Les mer
Powered by Cornerstone