Master med Mening

Master med Mening

Master med Mening (MmM) er et program som gir studenter på masternivå mulighet til å benytte sin teoretiske og praktiske fagkunnskap for å bidra til positiv utvikling i lav- og mellominntektsland. Programmet er finansiert med støtte fra NITO og øvrige samarbeidspartnere, og gir studenter mulighet for å arbeide med konkrete problemstillinger i sårbare og viktige områder i verden.  

 

Hva er Master med Mening?

I samarbeid med IUG og en samarbeidsorganisasjon i felt, får studenter muligheten til å skrive en master i en annerledes og betydningsfull kontekst. Oppgaven består av en teoretisk del og et feltarbeid. Feltarbeidet gjøres sammen med en erfaren ingeniør; en IUG mentor. På denne måten blir oppgaveskrivingen en god introduksjon til utviklingsarbeid, gir et godt innblikk i samarbeid på tvers av språklig og kulturell bakgrunn – og bidrar på ulikt vis til løsningsforslag på konkrete problemstillinger i felt.  

Oppgaven kan ta for seg ulike ingeniørfaglige felt, eksempelvis ren energi vann- og avløp, bygg- og infrastruktur. Master med Mening gir en sjelden mulighet til å bidra praktisk med sin fagkunnskap for å dekke et lokalt behov i felt. I tillegg vil studenten lære å sette seg inn i samfunnsaktuelle problemstillinger med helt andre forutsetninger enn det man er vant til i Norge. Studenter som skriver en MmM vil jobbe med en masteroppgave av stor lokal verdi og bidra til å gjøre en reell forskjell for mennesker og miljø. 

MmM gir deg som student: 

  • Internasjonal erfaring 
  • At du skiller deg ut fra mengden i en jobbsøkerprosess 
  • Erfaring med å samarbeide i en annen kulturell kontekst 
  • Får lære av- og arbeide med en IUG-mentor 
  • Utfordre deg selv 
  • Lære mer om utviklingsarbeid 
  • En annerledes masteroppgave 

Ler mer om MmM og retningslinjene her:

Last ned retningslinjer for MmM

 

Hvem kan søke?

IUG tilbyr Master med Mening til masterstudenter innen ingeniør- og teknologifag, på studiesteder hvor vi har en lokalavdeling. Dersom du er student og interessert i å skrive MmM, ber vi deg om å undersøke om IUG har en lokalavdeling på ditt studiested og ta kontakt med den avdelingen. 

Finn din lokalavdeling

 

Hvordan søke?

For å kunne søke om MmM må du kontakte din lokalavdeling ved ditt studiested. Lokalavdelingen hjelper deg med de første skrittene mot en MmM, og kan bistå med veiledning i forhold til å finne en passende samarbeidspartner i felt, tidligere MmM-oppgaver og søknadsskjemaet. Sammen med din studieveileder og samarbeidspartneren i felt, utarbeider du en problemstilling for masteroppgaven. 

Søknadsfristene er: 

15. mars for oppgaver med feltarbeid påfølgende høstsemester 

15. oktober for oppgaver med feltarbeid påfølgende vårsemester 

Maks to masterstudenter kan søke sammen om et MmM-prosjekt. 

Søknadsskjema

 

Trenger du inspirasjon til din egen MmM-oppgave?

Les noen gode eksempler på MmM-oppgaver skrevet av tidligere masterstudenter

Utlysninger
Utlysninger
Som MmM–student kan man foreslå, formulere og utvikle sin egen oppgave.
Les mer
Powered by Cornerstone