Vanntilførsel i rurale områder

Kirkens Nødhjelp | Tanzania

Om Oppdraget

I januar og februar 2020 gjennomførte Master med Mening-studentene Maria  og Trine, og deres mentor Vibeke fra Norconsult, sitt feltoppdrag i Tanzania.

Som i mange andre rurale områder i Afrika, er det også i Tanzania en stor utfordring å oppnå sikre og robuste vanningssystemer. Betydelige investeringer har blitt gjort innen rural vannforsyning, men mange installasjoner har av ulike årsaker ikke fungert tilfredsstillende over tid. Vannforsyning i rurale Tanzania er stort sett basert på brønner utstyrt med håndpumper eller solcellepaneler. I distriktet Mbulu, Hanang og Mkalama har Kirkens Nødhjelp sammen med lokal partner 4CCP rehabilitert og installert grunnvannspumper (håndpumper og soldrevne) som forsyner vann til skoler, helsestasjoner og landsbyer. Soldrevne pumper er basert på en relativt ny teknologi og det er behov for mer kunnskap om blant annet levetidskostnader, dimensjonering, drift og vedlikehold både med tanke på eksisterende og nye prosjekter.

Hovedfokuset for masteroppgavene var bistå Kirkens Nødhjelp og 4CCP med å finne gode løsninger for vannforsyning i rurale områder i Tanzania. Maria og Trine fikk mye ut av feltoppholdet, og gjennomførte sammen med mentor Vibeke størstedelen av de planlagte oppgavene, blant annet installasjon og test av et fjernstyrt system samt innhenting av nyttig informasjon lokalt vedrørende vannforbruk, fremtidige vannbehov og potensialet for integrering av fjernstyring i videre ressursplanlegging på distriktsnivå. Utredninger og anbefalinger kan leses i de to Master med Mening oppgavene.

Powered by Cornerstone