Fagutvalget

IUGs Fagutvalg

 

Fagutvalget bistår med teknisk støtte til oppdrag og prosjekter i Ingeniører Uten Grenser Norge.

Alle verv er frivillige, og man må være medlem i IUG for å være med i fagutvalget. Fagutvalget er underlagt administrasjonen og består av faggruppeledere og gruppemedlemmer for hver av de  respektive fagområdene. Faggruppeledere og gruppemedlemmer bistår med konkret støtte til oppdrag og prosjekter etter behov.

Arbeidsmengden til hver faggruppe vil avhenge av både antall og kompleksiteten på de oppdrag som IUG påtar seg, estimert til ca to timer per uke. Faggruppene bistår med faglig støtte til administrasjonen og utreisende ingeniører før, under og etter oppdrag.

Typiske arbeidsoppgaver for faggruppene vil være:

  • Planlegging og behovsanalyse av oppdrag og prosjekter
  • Faglig støtte til prosjekter 
  • Vurdere teknisk kompetanse til kandidater som søker på oppdrag
  • Være et faglig nettverk tilgjengelig for ingeniørene i felt
  • Kvalitetssikring av teknisk rapport etter oppdrag

Deltagelse i faggruppene er ikke en forutsetning for å kunne søke på oppdrag eller bidra internasjonalt i IUGs arbeid.

Faggruppeleder: Yann Masson Faggruppen dekker alle vann og sanitær-rettede aktiviteter og oppdrag, deriblant grunnvann, vannforsyning, brønnboring og hydrologiske undersøkelser. Kontakt oss: vann
Faggruppeleder: Stanislas Merlet Faggruppen dekker alle aktiviteter og oppdrag innen fornybare energiområder som vannkraft, bioenergi, vindkraft og solenergi. Kontakt oss: E-post: renenergi
Faggruppeleder: Ivar Roland Fagområdet dekker geotekniske problemstillinger, bygg og anlegg, infrastruktur, arkitektur, landskapsarkitektur og samferdsel. Kontakt oss: E-post: bygg
Faggruppeleder: Francisco Chavez Fagområdet dekker aktiviteter og oppdrag som tar for seg forurensning, klimagassutslipp, avfallshåndtering og renovasjon. Kontakt oss: E-post: gjenvinning
Faggruppeleder: Petter Fiksdahl Faggruppen for maskin- og prosessteknikk arbeider med materialteknikk og mekanikk, samt utvikling av maskiner og prosesser med særlig fokus på HMS og utslipp. Kontakt oss: E-post: maskin
Faggruppeleder: Raymond M. Kristiansen Faggruppen skal jobbe med IT-aktiviteter i oppdrag og prosjekter med et mål om å definere når og hvordan IT og digitalisering kan øke kvaliteten i IUGs arbeid. Kontakt oss: E-post: it
Powered by Cornerstone