Om oss

HVEM VI ER Ingeniører Uten Grenser (IUG) er en ideell organisasjon som bidrar med teknologi og ingeniørkomptanse i humanitært arbeid verden over.

Våre mange engasjerte medlemmer og gode samarbeidspartnere i næringslivet og i humanitær sektor er fundamentet for vår humanitære ingeniørinnsats.
 

VÅR VISJON Alt for mange mennesker mangler tilgang til nok vann, energi og annen nødvendig infrastruktur i verden i dag. Samtidig vet vi at klimaendringene rammer hardest mennesker som bor i sårbare områder i verden. Som teknologer og ingeniører er vårt bidrag kompetansedeling og konkret innsats for grønn infrastruktur i lav- og mellominntektsland.

Vår visjon er derfor: Teknologi og ingeniørkompetanse for en bærekraftig og rettferdig verden.
 

VÅRT ARBEID Med konkret humanitær ingeniørinnsats bidrar vi til klimasmarte løsninger som bedrer livssituasjonen til enkeltmennesker, trygger lokalsamfunn og tar opp kampen mot klimaendringene globalt. Vår arbeidsmetodikk er tuftet på våre verdier om samarbeid, bevissthet, integritet og å utgjøre en forskjell. Vi samarbeider med en rekke humanitære organisasjoner, både små grasrotorganisasjoner og store organisasjoner med tilstedeværelse lokalt. Dette sikrer god forståelse for lokale behov i forkant av våre oppdrag og prosjekter. Underveis i oppdrag samarbeider vi tett med de som skal eie, drifte og ha nytte av de ingeniørfaglige løsningene. Toveis kompetansedeling sikrer at de valgte løsningene bidrar til positiv utvikling over tid, samtidig som ingeniører på oppdrag får solid påfyll i verktøykassen for løsningsjakt og interkulturelt samarbeid.

Ingeniører Uten Grenser bidrar til den store fellesinnsatsen som trengs for å nå målene i vår globale arbeidsplan fram mot 2030: FNs bærekraftsmål.
 

HISTORIKK Ingeniører Uten Grenser (IUG) ble etablert 7. februar 2011, med hjelp fra blant annet NITO og Tekna. Organisasjonens øverste ledelse er Hovedstyret som velges blant IUGs medlemmer. Per i dag har IUG et titalls lokalavdelinger rundt i landet og en fast administrasjon som holder til i Oslo. IUG er en av mange nasjonale, selvstendige organisasjoner under paraplyen Engineers Without Borders International (EWB-I). Felles for de ulike EWB-organisasjonene er ønsket om å adressere global ulikhet og urettferdighet. IUG deler EWB bevegelsens tro på at ingeniørkompetanse og teknologi er helt sentralt for en bærekraftig utvikling.  

We believe that more can be done to address global inequity and injustice. Engineering can be a critical enabler of change that allows the planet, including all people and living things, to thrive. Engineers Without Borders International (EWB-I)

STYRINGSDOKUMENTER Ingeniører Uten Grensers vedtekter, strategidokumenter og policier er styrende for vårt arbeid. Vi følger de humanitære prinsippene humanitet, upartiskhet, nøytralitet og uavhengighet, og har tilsluttet oss The Climate and Environment Charter for Humanitarian Organizations.

 

Powered by Cornerstone