Missing Maps

Sette verdens sårbare samfunn på kartet 

Hvert år omkommer nesten 100.000 mennesker rundt om i verden av katastrofer og ytterligere 200 millioner mennesker påvirker eller fortrenger av katastrofene. Mange av stedene der disse katastrofene oppstår, eksisterer det lite til ingen informasjon om i åpne og tilgjengelige kart. Hjelpeorganisasjonene mangler informasjon for å ta verdifulle beslutninger om hjelpearbeidet. 

Missing Maps er et åpent samarbeidsprosjekt der du kan bidra til å kartlegge områder der humanitære organisasjoner prøver å møte behovene til mennesker som lever i fare for katastrofer og er i nød. 

Mapathon

Gjennom Mapathons og den digitale plattformen til Missing Maps kan frivillige mobiliseres til å bidra til å lage akutt nødvendige data for lokalsamfunn over hele verden, slik at lokale og internasjonale organisasjoner kan bruke disse kartene og dataene til å bedre reagere på kriser som påvirker disse områdene. Gjennom Mapathon’s kan du og din organisasjon frivillig bruke tiden til å forbedre disse kartene og ha en reell innvirkning på levering av livsviktige tjenester til samfunn som er i nød. 

Missing maps

IUG har utviklet en E-læringsmodul slik at hvem som helst kan arrangere og gjennomføre mapathons.
Ved å trykke på knappen vil du bli tatt med videre til E-læringsmodulen.
God mapathon!                                                                                                                                E-læringsmodul

 

Powered by Cornerstone