Missing Maps

Sette verdens sårbare samfunn på kartet 

Hvert år omkommer nesten 100.000 mennesker rundt om i verden av katastrofer og ytterligere 200 millioner mennesker påvirkes direkte. For mange av stedene der katastrofer oppstår, eksisterer det lite til ingen informasjon i åpne og tilgjengelige kart. Hjelpeorganisasjonene mangler ofte informasjonen de trenger for å ta verdifulle beslutninger om hjelpearbeidet. 

Missing Maps er et åpent samarbeidsprosjekt der du kan bidra til å kartlegge områder hvor blant annet humanitære organisasjoner jobber for å møte behovene til mennesker som lever i katastrofe- og konfliktområder.  

Mapathon

Gjennom Mapathons og den digitale plattformen til Missing Maps kan frivillige mobilisere for å bidra til å lage viktige og nødvendige data for lokalsamfunn over hele verden, slik at lokale og internasjonale organisasjoner kan bruke disse kartene og dataene til å bedre reagere på kriser. Gjennom Mapathons kan du og din organisasjon frivillig bruke tiden til å forbedre disse kartene og ha en reell innvirkning på levering av livsviktige tjenester til sårbare samfunn. 

Missing maps

 

E-læring
IUG har utviklet en E-læringspresentasjon slik at hvem som helst kan ta initativ til å arrangere og gjennomføre mapathons. Trykk deg gjennom presentasjonen under eller last den ned her.

 

Powered by Cornerstone