Biogassanlegg i Uganda

Stiftelsen Nyenga | Uganda

Om Oppdraget

I februar-mars 2020 gjennomførte Master med Mening-student Helene og hennes mentor Johannes sitt feltoppdrag i Uganda.

I Uganda er ved og trekull de mest brukte metodene for matlaging, som har en lav energiutnyttelse, er helseskadelig og går på bekostning av det biologiske mangfoldet. Det varme klimaet gjør at landsbygda i Uganda kan være et gunstig sted for småskala biogassanlegg, som er både mer effektivt og mindre helseskadelig enn den tradisjonelle fyringen. På Nyenga Foundation har det nylig blitt installert et biogassanlegg som har til hensikt å forsyne skolen med nok biogass til den daglige matlagingen for alle elever og lærere.
 
Hovedfokuset for masteroppgaven er å undersøke hvor lønnsomt og energieffektivt et biogassanlegg kan være i rurale Uganda, og å se på hvordan teknologien kan implementeres for å sikre lokal aksept, lønnsomhet og miljøgevinster. Muligheter for anlegget og begrensende faktorer er kartlagt for videre analysering i løpet av masterprosessen. Målet er å trekke ut tendenser som kan være til hjelp for flere land som vil implementere biogassteknologien.
 
Helene og Johannes fikk mye ut av feltoppholdet, og fikk gjennomført alle oppgavene de hadde planlagt. I tillegg brukte de en del tid på opplæring av arbeiderne i bruk av biogass, og hjalp til med å opprette rutiner for videre drift av systemet.

Teamet rakk akkurat å komme hjem til Norge før reiserestriksjonene i forbindelse med Corona-pandemien ble enda strengere, og nå sitter de i karantene i 14 dager. Heldigvis kunnen arbeidet med masteroppgaven fortsette hjemmefra!

Dersom du vil lese oppgaven i sin helhet, finner du den i menyen til høyre.

Fakta

År
Type oppdrag
Fagområde
Samarbeidspartner
Land
Tidsrom

Nedlastbar informasjon

Powered by Cornerstone