Design av en underjordisk vannlagringstank ved Eco Moyo i Kenya

Om Oppdraget

NTNU-studentene Iver Nybø og Lukas Okkenhaug Hartnik har våren 2022 levert en Master med Mening, i samarbeid med IUG og Eco Moyo Education Centre. Iver og Lukas studerer bygg- og miljøteknikk, med fordypning innen geoteknikk og konstruksjonsteknikk. Sammen med sine IUG mentorer, Bruck Haile Woldeselassie og Lars Jørgen Saaghus, utførte de feltarbeidet sitt hos Eco Moyo i Kenya.

Eco Moyo Education Centre i Kilifi, Kenya, har gjennomgått stor utvikling de siste årene, men pålitelig og sikker vanntilgang er fortsatt en utfordring. Regn er sesongbasert, grunnvannet er vanskelig å benytte, og det kommunale vannet er upålitelig. Denne oppgaven undersøker de geotekniske forholdene ved Eco Moyo, og tar for seg utformingen av en undergrunns vannlagringstank i den hensikt å forbedre vannforsyningen for lengre tørkeperioder. Oppgavens formål er å utarbeide et designforslag for en underjordisk vannlagringstank med utgangspunkt i geotekniske-, konstruksjonstekniske- og bestandighetsaspekter.

Designforslaget er utviklet med fokus på å benytte lokale byggematerialer og byggeteknikker. Resultatene er basert på et feltstudie gjennomført ved en feltreise til Kilifi i perioden februar til mars 2022, og er støttet av et omfattende litteraturstudie. Feltarbeidet omfattet en rekke undersøkelser, inkludert intervjuer med sentrale personer, byggeplassbefaringer, rekognosering av prosjektområdet, geoteknisk feltstudie, samt geotekniske og konstruksjonstekniske laboratorietester ved Technical University of Mombasa. Videre ble jordprøver brakt med for geoteknisk og geokjemisk laboratorieanalyse ved NTNU og NMBU. Undersøkelsene viser at lokale bygningsmaterialer er økonomisk fordelaktige og tilfredsstiller krav til design. En kombinasjon av korallsteinblokker, nettingarmert ferrocement og armert betong er benyttet som designbasis. Tre 2 m dype prøvegroper ble gravd på tomten for geoteknisk og geokjemisk testing.

Et designforslag er etablert for en sylindrisk underjordisk vanntank. Tanken er 2.2 m høy og 8.7 m i diameter, med en kapasitet på 100 m3.

Ønsker du å lese hele masteroppgaven kan den lastes ned i menyen til høyre.

Fakta

År
Type oppdrag
Fagområde
Samarbeidspartner
Land

Nedlastbar informasjon

Powered by Cornerstone