Conscia Norge inngår partnerskap med Ingeniører Uten Grenser (IUG) 

For 2024 kan Ingeniører Uten Grenser ønske Conscia Norge varmt velkommen som ny bronsepartner. I en spennende vekstfase for IUG og deres mange oppdrag og prosjekter rundt i verden, er den økende interessen fra næringslivet til å bidra, svært gledelig. 

- Som IT-spesialist innen nettverk, cybersikkerhet og skyløsninger, er Conscia et viktig tilskudd til IUG sitt lag av strategiske partnere. Både den økonomiske og kompetansemessige støtten våre partnere stiller opp med for humanitær ingeniørinnsats, er avgjørende for vårt høye aktivitetsnivå. Vi ønsker Conscia Norge varmt velkommen til å være med å sikre grønn infrastruktur i lav- og mellominntektsland, sier generalsekretær i IUG, Marianne Nilsen Sturmair. 

Conscia leverer IT-sikkerhet, sikker IT-infrastruktur og 24/7-tjenester til organisasjoner innen helse, finans, energi, transport, detaljhandel og industri. Dette er selskaper med samfunns- og virksomhetskritisk infrastruktur, og vi er bevisst vårt ansvar.  

- Dette ansvaret strekker seg også til å støtte prosjekter i lav- og mellominntektsland, der samarbeid med det lokale næringslivet og stimulering til jobbskaping er sentralt. Som et teknologiselskap med sterkt fokus på kompetanse og et ønske om å bidra på beste måte, var det en selvfølge for oss å inngå et partnerskap med Ingeniører Uten Grenser. Vi ser med stor entusiasme fram til dette samarbeidet og er spente på hva vi sammen kan oppnå, avslutter Tor Lambrechts, daglig leder i Conscia Norge. 


For ytterligere kommentarer, vennligst kontakt:  
Heidi Hovland Bergfald, kommunikasjonssjef IUG, heidi@iug.no , 48 03 05 59 
Tor Lambrechts, daglig leder i Conscia Norge AS, tola@conscia.com, 47 46 36 06 

 

 

Powered by Cornerstone