GridVille

Hvem er vi

GridVille er et studentprosjekt ved NTNU Trondheim, i regi av Ingeniører Uten Grenser NTNU. Dette prosjektet går ut på at studenter skal designe og bygge et microgrid, målet er at griden skal forsyne en landsby som ikke har tilgang på strøm. Fokuset til prosjektet er å kombinere bærekraftig strømproduksjon og bistandsarbeid, noe som gjør GridVille til et unikt tverrfaglig prosjekt. Gjennom dette prosjektet ønsker vi å gi studenter muligheten til å fordype seg i en sentral del av fremtidens energinettverk, samt praktisk erfaring med bistandsrelaterte spørsmål.

 

Verden står overfor store utfordringer knyttet til klimaendringer. Energibehovet er stadig økende og ved utfasing av ikke-fornybare energikilder kreves det en ny måte å tenke produksjon, transport og lagring av elektrisitet på. Disse utfordringene treffer spesielt utviklingsland, da overgangen til fornybar energi og kraftnettutbygging krever store investeringskostnader. I GridVille mener vi at et microgrid forsynt med fornybare energikilder kan løse dette problemet. Microgrid krever ikke store investeringskostnader i kraftnettutbyggingen, noe som kan gi mennesker som bor langt fra eksisterende kraftnett tilgang på strøm.

GridVille er et frivillig studentprosjekt ment for å utvikle kompetanse blant NTNU studenter, samt hjelpe mennesker som ikke har tilgang på elektrisitet. Som medlem av GridVille vil du få innsyn i elektrisitetsproduksjon og erfaring innenfor team- og bistandsarbeid. Medlemmene av GridVille får muligheten til å kombinere teori og praksis, samtidig som de utgjør en forskjell for andre mennesker.

GridVille er et frivillig verv for studenter ved NTNU Trondheim, det er primært mulig å søke opptak til vervet ved studiestart på høsten. Det er også mulig å bidra til prosjektet gjennom master- og bacheloroppgaver.

GridVille

 

Hva gjør vi

GridVille medlemmene skal designe og bygge et microgrid drevet av fornybare energikilder. Teknologien vi utvikler skal kunne brukes av mennesker som i dag lever uten tilgang på elektrisitet. Vårt hovedfokus er derfor å utvikle enkle og bærekraftige løsninger, som kan tas i bruk av mennesker uten teknologisk bakgrunn. For å sikre at prosjektet blir bærekraftig vil GridVille anvende en modell som vi kaller tvillingprosjekt. Denne modellen går ut på et samarbeid med universitetet i Katmandu, hvor vi vil samarbeide med deres studenter om design og bygging av microgriden. Det vil bli bygget to identiske produkter i Katmandu og Trondheim. Forskjellen er at den som blir bygget i Katmandu kommer til å installeres ved en lokasjon, hvor den vil gi mennesker tilgang på elektrisitet.

 

For å sikre en bærekraftig utvikling etter installasjonen vil vi i GridVille lage et opplæringsprogram til brukerne, slik at de kan drifte og vedlikeholde microgriden selv. Vår viktigste oppgave er dermed ikke å utvikle teknologi, men å utvikle kunnskap rundt teknologien i regionen den skal anvendes, slik at reservedeler kan produseres eller bestilles lokalt.

Prosjektet vil foregå i sykluser, hvor den første starter høsten 2021. Målet for den første syklusen er å bygge en prototype. Ambisjonen er at denne skal være ferdig til våren 2021, med et mål om å stille ut denne på Gløshaugen campus. Det er ikke før andre syklus at tvilling prosjektet og samarbeidet med Katmandu starter.

På konsept kan du lese mer om den tekniske delen av prosjektet, ønsker du å lese mer kan du også lese prosjekt beskrivelsen vår ved å klikke her. Klikker du her kan du lese mer om hvilke grupper GridVille kommer til å bestå av den første syklusen, samt deres oppgaver.

GridVille

 

 

 KONTAKT

GridVille

 

Hanna Steiro

Project Manager

 

IUG NTNU

 

Powered by Cornerstone