Gjenvinning av plast

UNHCR | Algerie

Om Oppdraget

Våren 2019 dro David og Haldor på oppdrag for IUG til Tindouf i Algerie for å gjennomføre en kartlegging av avfall i flyktningleirer i Algerie. Dette er et prosjekt i samarbeid med UNHCR (FNs høykommissær for flyktninger).

På FNs hjemmesider beskrives UNHCR som; 

UNHCR leder og koordinerer det internasjonale arbeidet med å beskytte og hjelpe flyktninger. I tillegg jobber organisasjonen med internt fordrevne, statsløse, og personer med omstridt nasjonalitet. UNHCR er til stede i 130 land, og har hovedkontor i Genève. 

UNHCR har som en del av sitt arbeid ansvaret for å bevare og beskytte Sahrawi flyktninger i Tindouf i Algerie. Flyktningene har bodd i disse leirene i over 43 år. Leirene ble etablert uten særlig teknisk planlegging og er dermed relativt dårlig organisert, noe som også påvirker avfallshåndteringen i leirene. UNHCR Algerie har mangel på finansiell støtte for å håndtere den kritiske situasjonen i leirene, og møter ikke minimum standard for de fleste sektorer innen vann- og sanitær (WASH); vann, helse, ernæring, utdanning, husly, gjenvinning etc). 

Som første del av dette prosjektet kartla våre ingeniører de allerede eksisterende systemene i leirene og områdene rundt. Avfall blir lagret innendørs hos husholdningene inntil en innsamlingsbil kommer for å samle det inn. Når disse ankommer er uforutsigbart og avfallet kan hope seg opp over tid. Det estimeres at 25-30% av avfallet derfor dumpes av privatpersoner på uoffisielle avfallsplasser i områder rundt campene da de ikke ønsker å oppbevare avfallet hjemme over lengre perioder. Det meste av avfallet består av plastavfall som kommer fra emballasje, noe som utgjør en fare for miljøet, og spesielt for beitende dyr. 

Gjennom kartleggingen identifiserte våre ingeniører flere muligheter for forbedringer av systemet der den med mest påvirkning vil være å etablere et dedikert system for innsamling og resirkulering av plastavfall. Dette vil være med på å redusere det totale avfallet i naturen, skape jobbmuligheter og økonomiske insentiver gjennom innsamling av plastavfall. Det anbefales å installere fem stasjoner, der hver vil kunne prosessere 3,2 tonn avfall per måned, noe som vil redusere det totale avfallet med 5-7%. Totalt vil disse systemene kunne sysselsettes ca 75 flyktninger med muligheter for utvidelse etterhvert. 

Teamet har lagt frem grunnlag for økonomiske forutsetninger som må til grunn for å kunne sette opp det foreslåtte systemet, og UNHCR er nå i gang med å samle inn midler for å implementere forslagene fra rapporten. 

Les mer om prosjektet og de andre mulighetene våre ingeniører så på i denne delen av prosjektet i den nedlastbare rapporten. 

Se også videointervju med Haldor og David nedenfor der de forteller om sine opplevelser fra feltarbeidet. 

Fakta

År
Type oppdrag
Fagområde
Samarbeidspartner
Land

Nedlastbar informasjon

Powered by Cornerstone