Vannsikkerhet ved Utviklingssenter

Stiftelsen Nyenga | Uganda

Om Oppdraget

IUG har hatt flere oppdrag hos Stiftelsen Nyenga, som driver et senter for utvikling på landsbygda i Uganda. Senteret har jordbruk, fiskeoppdrett, barnehjem, helsestasjon og grunnskole. Her tilbys også mikrofinanslån og hjelp med å etablere egne arbeidsplasser. Målet til Stiftelsen Nyenga er å fremme bærekraftig vekst gjennom å styrke enkeltindivid, familier og lokalsamfunn.

Tilgang på tilstrekkelig vann (både kvantitet og kvalitet) er avgjørende for mange av senterets aktiviteter. I oktober 2019 reiste Master med Mening-student Endre og hans Mentor Nils-Otto til Nyenga for å vurdere vanntilførsel og -forbruk ved senteret. I felt fikk Endre og Nils-Otto også hjelp av Ellen Jessica Kayendeke, som er foreleser ved Makarere Universitet i Uganda innen vannlagringsdynamikk og spesialist på våtmarker.

Masteroppgaven som ble skrevet fra dette feltarbeidet handler om de hydrauliske systemene ved Stiftelsen Nyengas tomt; og skal brukes til å estimere grunnvannstrømmen og å komme med noen råd angående vannsikkerhet og risikoanalyse. Det ble utført flere pumpetester fra den viktigste drikkevannsbrønnen, og utslippsmålinger i lokale kilder og elver. Det ble også tatt vannprøver som skulle analyseres for forskjellige fysiske og kjemiske parametere.

Dersom du ønsker å lese masteroppgaven, finner du den i menyen til høyre. 

Fakta

År
Type oppdrag
Fagområde
Samarbeidspartner
Land

Nedlastbar informasjon

Powered by Cornerstone